Stadin AO, Abraham Wetterin tien toimipaikka

Stadin AO Suomen suurin ammattiopisto
17 000 opiskelijaa,  27 perustutkintoa – yli 50 eri ammattia.  Jokaisella opiskelijallamme on oma yksilöllinen ja joustava opintopolku

Amattioppilaitosesittely

Stadin AO:n sivustoilla keskeisimmät teknologia-alan opinnot ovat alla, mutta lisää tutkintoja löydät stadinao.fi -linkin takaa.
Kone- ja tuotantotekniikka perustutkinnot
Tuotetekniikka ammattitutkinnot
Sähkö- ja automaatioala
Tieto- ja viestintätekniikka
Tekninen suunnittelu

Jatkuva haku
Yhteishaku

Stadin AO Abraham Wetterin tien toimipaikka (Herttoniemi)

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnot
Koneautomaatioasentaja – koneasentaja – koneistaja – levyseppähitsaaja

Abraham Wetterin tien toimipaikka (Herttoniemi)

Työtehtäviä
– koneiden ja laitteiden asennustyöt, kunnossapito ja valmistus
– koneiden ja laitteiden metalliosien valmistus teknisten piirustusten mukaisesti
– metallituotteiden valmistus metallilevytyö- hitsauslaitteilla

Avointen ovien tallenne KOTU 9.11.2021

Työpaikkoja (suuntautumisesta riippuen)
– teknologiateollisuuden metallialan yritykset, joissa valmistetaan tuotteita eri teollisuuden aloille
– konepajat, metalliverstaat, telakat ja rakennustyömaat
– korjaamot, varikot tai teollisuuskoneiden ja -laitteiden asennus- ja huoltoalan yritykset
– oma yritys

Katso lisää