Tulevaisuuden teknologiat -videosarja

Tulevaisuuden teknologiat

Suomalaisissa yrityksissä kehitetään maailmanluokan teknologiaa. Mitkä ovat tulevaisuuden kannalta lupaavimpia teknologioita? Entä millaista osaamista niiden kehittämiseen tarvitaan?

Näissä videoissa tutustumme teknonauttien Aron Syrjän ja Elo Umukoron johdolla tulevaisuuden teknologioita kehittäviin ja hyödyntäviin yrityksiin sekä oppilaitoksiin, joissa on mahdollista opiskella näiden teknologioiden osaajiksi.

Videot ovat Teknologiateollisuus ry:n tuottamia ja toivomme, että niistä olisi hyötyä esimerkiksi yläkouluissa ja lukioissa. Aiheet pohjautuvat VTT:n visiopaperiin lupaavimmista teknologioista, joissa Suomella on erityistä huippuosaamista ja joihin panostamalla voimme edistää kestävää kasvua maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja teknologioista VTT:n julkaisusta: Lupaavimmat teknologiat

Aiheina videoissa:

Avaruusteknologia
Bioteknologia (tulossa)
Energiateknologia
Kvanttiteknologia
Langattomat tietoverkot
Mikroelektroniikka ja fotoniikka
Tekoäly
Terveysteknologia
Turvallisuusteknologia
Uudet materiaalit
Valmistusteknologia

Avaruusteknologia

Avaruusteknologia toimii nimensä mukaisesti avaruudesta käsin, mutta sen vaikutukset näkyvät maapallolla monin tavoin. Sen avulla luodaan muun muassa parempia edellytyksiä liikkumiselle, viestimiselle ja havainnoimiselle. Avaruusteknologian parissa paneudutaankin usein yhteiskunnan perusinfraan!

Tässä videossa teknonauttimme Elo käy tutustumassa satelliittien osia valmistavaan Aurora Propulsioniin Espoossa sekä avaruusteknologian opintoihin Vaasan yliopistolla. Miltä näyttää satelliitin perämoottori? Entä miten avaruusteknologiasta tehdään bisnestä?

Watch with English subtitles

Titta med svenska undertexter

Energiateknologia

Energiateknologia vaikuttaa lähes kaikkiin teollisuudenaloihin. Suomessa on paljon osaamista uusista energiaratkaisuista eri teollisuudenaloilla ja alassa piileekin Suomelle paljon mahdollisuuksia. Energiateknologia tarjoaa uusien ratkaisujen kehittäjille paljon reittejä ja se onkin esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnan ytimessä. 

Tässä videossa teknonauttimme Elo pääsee tutustumaan ekologisten jäähdytys- ja lämmitysratkaisujen edelläkävijänä tunnettuun Gebwelliin. Savosta matka jatkuu LUT-yliopistolle Lappeenrantaan, jossa Elo pääsee tutustumaan energiateknologian opiskeluun. Onko Elo valmis tutkija-eraansa? 

Watch with English subtitles

Titta med svenska undertexter

Kvanttiteknologia

Kvanttiteknologia mahdollistaa mullistavia teknologisia harppauksia laskentatehossa ja tietokonesimuloinnissa. Tulevaisuudessa kvanttiteknologiaa voidaan hyödyntää monin tavoin. Sitä voidaan käyttää niin lääketeollisuudessa kuin turvallisuusteknologiassakin. Suomessa on pitkät perinteet kvanttiteknologian tutkimuksessa ja kehityksessä, ja siitä löytyykin valtavaa potentiaalia monelle teollisuudenaloille. 

Tässä videossa Elo vierailee teknologian tutkimuskeskus VTT:llä, jossa hän pääsee tutustumaan kvanttitietokoneiden maailmaan. VTT:ltä matka jatkuu Aalto-yliopistoon kuulemaan lisää kvanttiteknologiasta ja tapaamaan Schrödingerin kissaa.

Watch with English subtitles

Titta med svenska undertexter

Langattomat tietoverkot

Langattomat tietoverkot perustuvat langattomaan tiedonsiirtoon esimerkiksi 5G- ja 6G-teknologioiden avulla. Ne mahdollistavat teollisuuden pitkälle menevän automatisoinnin ja tekevät tuotannosta kestävämpää, kun asioita tehdään tehokkaammin ja pienemmillä resursseilla.

Tässä videossa Aron käy tutustumassa KONEella siihen, mitä tekemistä langattomilla tietoverkoilla on hissien kanssa. Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa hän tutustuu tietojenkäsittelytieteeseen ja tapaa muun muassa datatieteen opiskelijan Ilarin. Toteutuuko Aronin haave teleporttauksesta?

Langattomien tietoverkkojen kehittämisessä hyödynnetään mm. tietoliikennetekniikan, tietotekniikan, mikroelektroniikan, datatieteen ja koneoppimisen osaamista.

Watch with English subtitles

Titta med svenska undertexter

Mikroelektroniikka ja fotoniikka

Monet uudet maailmaa tällä hetkellä mullistavat innovaatiot hyödyntävät jollain tavalla mikroelektroniikkaa ja fotoniikkaa. Mikroelektroniikka ja fotoniikka ovatkin mahdollistavia teknologioita, sillä moni muu digitaalinen teknologia rakentuu niiden päälle tai niiden menetelmiä ja innovaatioita hyödyntäen. Alalla syntyy koko ajan lisää sovelluskohteita: mikroelektroniikkaa käytetään niin isoissa kaivosteollisuuden koneissa kuin robotiikan ja kvanttitietokoneiden kehityksessä sekä droneissa ja VR-laseissa.

Tässä videossa Aron suuntaa Vantaalle vierailemaan Muratalla, jossa hän pääsee tutustumaan elektroniikkakomponenttien ja -ratkaisujen valmistamiseen. Sieltä matka jatkuu Joensuuhun Itä-Suomen yliopistoon, jossa Aron selvittää, millaista fotoniikan opiskeluun on ja miten Urho Kekkonen liittyy tähän kaikkeen.

Puolijohdealalle voi päätyä opiskelemalla esimerkiksi kemian tekniikkaa, sähkö- ja automaatiotekniikkaa, teknillistä fysiikkaa ja matikkaa tai luonnontieteitä.

Watch with English subtitles

Titta med svenska undertexter

Tekoäly

Tekoäly on kaikkialla! Tekoälyn ja sen kehityksen merkitystä on vaikea rajata, koska se liittyy koko digitalisaatioon. Yhtäkään globaalia haastetta ei voi ratkaista ilman dataa ja laskentaa, mitä tekoäly on pohjimmiltaan. Tekoäly vaikuttaa siis kaikkeen lääketieteestä ilmastotutkimukseen. 

Tässä videossa Elo vierailee Microsoftilla tutustumassa muun muassa Copilot-tekoälyyn ja selvittää, onko tekoälystä tanssiopettajaksi. Elon matka jatkuu Oulun yliopistoon katsomaan, miten tekoälyä käytännössä opiskellaan.  

Watch with English subtitles

Titta med svenska undertexter

Terveysteknologia

Terveysteknologia on teknologiaa, jota käytetään terveydenhoidossa ja jonka tarkoitus on parantaa terveyttä ja hyvinvointia. Se voi sisältää esimerkiksi laitteita, jotka auttavat diagnosoimaan sairauksia ja seuraamaan terveyttä, tai teknologiaa, jolla voidaan ennakoida ja välttää terveysongelmia.  Esimerkkejä terveysteknologioista ovat mm. ihmiskehon toimintaa mittaavat laitteet, lääkäreitä sairauksien tunnistamisessa auttavat diagnostiset laitteet, lääkeannosjakelulaitteet sekä henkilökohtaiset apuvälineet, kuten kuulolaitteet.

Tässä videossa Aron suuntaa Modulightille Tampereelle. Yritys valmistaa lääketieteellisiä lasereita, joita hyödynnetään mm. diagnostiikassa, syöpähoidoissa ja kuvantamisessa. Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella hän pääsee tutustumaan biolääketieteen ja biotekniikan opintoihin. Saako Aron vastauksen kysymykseensä siitä, kuinka puhdas puhdastiloissa pitää olla?

Terveysteknologian osaajaksi voi kehittyä opiskelemalla esimerkiksi lääketieteellistä tekniikkaa, terveysteknologiaa, sähkötekniikkaa, tietotekniikkaa, biolääketiedettä tai biotekniikkaa.

Watch with English subtitles

Titta med svenska undertexter

Turvallisuusteknologia 

Turvallisuusteknologiassa kehitetään ja ylläpidetään järjestelmiä, jotka parantavat ihmisten turvallisuutta ja elämänlaatua sekä auttavat suojautumaan hyökkäyksiltä. Esimerkkejä turvallisuusteknologiasta ovat mm. pääsynvalvonta- ja yksityisyysteknologiat (esim. sormenjälkitunnistimet tai kasvotunnistusjärjestelmät), erilaiset turvalaitteet ja tietoturvapalvelut.

Tässä videossa teknonautti Aron tutustuu tietoturvayritys WithSecureen sekä kyberturvallisuuden opintoihin ja tutkimukseen Jyväskylän yliopistossa. Mitä tekee eettinen hakkeri? Entä mitä tekemistä kyberturvalla on saunan kiukaan kanssa?

Alalla tutkitaan esimerkiksi pääsynvalvonta- ja yksityisyysteknologioita, kvanttikryptografiaa ja kriittisiä kommunikointiratkaisuja.

Turvallisuusteknologian osaajaksi voi kehittyä opiskelemalla esimerkiksi tietojenkäsittelytieteitä, kyberturvallisuutta, turvallisuusjohtamista tai matematiikkaa.

Watch with English subtitles

Titta med svenska undertexter

Uudet materiaalit

Materiaalien kehitys ja kierto ovat kestävän kasvun kysymysten ytimessä. Nopeasti kehittyvät uudet materiaalit ja materiaalitiede tarjoavat ratkaisuja juuri näihin haasteisiin, siellä ne mahdollistavat muun muassa kestävän kiertotalouden. Suomessa alan huippuosaaminen keskittyy uusiutuviin biopohjaisiin materiaaleihin, kiertotalouteen ja kehittyneeseen materiaalisuunnitteluun sekä näiden kaikkien yhdistämiseen. 

Tässä videossa Elo pääsee tutustumaan SSAB:n terästehtaaseen, jossa kevennetään koko Suomen hiilipäästöjä. Vieraillessaan Turun yliopistolla Elo syventyy materiaalitekniikan tutkimukseen, ihmettelee joustavaa elektroniikka ja pääsee katsomaan aurinkokennojen ikääntymistä. 

Watch with English subtitles

Titta med svenska undertexter

Valmistusteknologia 

Valmistusteknologioiden avulla valmistetaan fyysisiä tuotteita eli ne kattavat laajan joukon erilaisia tuotteiden valmistukseen ja jatkokehitykseen liittyviä teknologioita eri teollisuuden aloilla. Valmistusteknologia sisältää koko ajan enemmän digitaalisuutta. Valmistusteknologioita ovat esimerkiksi 3D-tulostus, CNC-koneistus, robottihitsaus, käsittelyrobotit ja automaattiset nosturit.

Tässä videossa Aron matkustaa Vieremälle Ponsselle tutustumaan metsäkoneiden valmistukseen. Sieltä matka jatkuu Kuopioon, jossa hän tapaa konetekniikan opiskelijoita Savonia-ammattikorkeakoulussa. Onnistuuko Aron 3D-tulostamaan itselleen uuden silmän?

Valmistusteknologioiden osaajaksi voi kehittyä opiskelemalla esimerkiksi konetekniikkaa, koneautomaatiota, robotiikkaa tai tuotantotaloutta.