Metropolia Myyrmäki

Leiritie 1, 01600 Myyrmäki

Metropolia Myyrmäki

Myyrmäen kampuksella teollinen teknologia ja kansainvälinen liiketalous paiskaavat kättä.

Monikulttuurisella kampuksella työskennellään tiiviisti yritysten kanssa kestävän bisneksen ja kehityksen ytimessä.

 

Ajoneuvotekniikka AMK

Autoalan ammattilaiseksi

Oletko kiinnostunut työskentelystä ajoneuvojen parissa? Metropolia on Suomessa edelläkävijä ympäristömyönteisemmän autoilun kehittäjänä. Vähäpäästöiset polttomoottorit, hybridit ja sähköautot ovat Metropoliassa arkipäivää jo nyt. Kouluttaudu siis insinööriksi (AMK) ja löydä paikkasi autotekniikan huipulta.

Opi monialaisissa projekteissa!

Oletko jo tutustunut Biofore konseptiautoon? Se on esimerkki laajasta projektista, joka on toteutettu yhteistyössä auto- ja konetekniikan sekä muotoilun opiskelijoiden kanssa.

Ajoneuvotekniikan tutkintoon sisältyy erilaisia ja -laajuisia autoprojekteja, joista laajin on yritystoimeksiantona tehtävä innovaatioprojekti. Heti opintojen alussa johdantoprojektissa pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan sähkökäyttöisen kilpa-ajoneuvon.

Katso lisää

Bio- ja kemiantekniikka AMK

Kiinnostaako terveelliset elintarvikkeet ja biotekniikka, uudet materiaalit ja pinnoitteet sekä kestävän kehityksen prosessit?

Bio- ja kemiantekniikan koulutuksesta valmistut insinööriksi. Opinnoissa yhdistyvät luonnontieteen ja tekniikan alat. Insinööriltä edellytetään hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, jota tutkinto-ohjelman opinnoissa kehitetään koko opiskelujen ajan.

Opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, hyvää ammattitaitoa ja oma-aloitteisuutta. Opiskelijat perehtyvät opintojen aikana menetelmiin ja prosesseihin, joilla tuotetaan monia hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tarpeellisia elintarvikkeita, polttoaineita, lääkealan tuotteita, kosmetiikkaa, maaleja ja uusia materiaaleja. Tutkinnon yhtenä teemana toimii bio- ja kiertotalous.

Projektityöskentely on tärkeä osa opintoja. Projektit ovat ajankohtaisia teollisuudesta tulleita aiheita, kuten kiertovilla, hygieeniset ja toiminnalliset pinnat sekä ylijäämäruuan projektit.

Bio- ja kemiantekniikan osaajia tarvitaan elintarvike-, kemian- sekä pinnoiteteollisuudessa. Alan insinöörejä tarvitaan myös monilla muilla aloilla, kuten biotekniikan tuotannossa, metallien pintakäsittelyssä, öljy- ja muoviteollisuudessa, vesienkäsittelyssä, metsä- ja lääketeollisuudessa, insinööritoimistoissa, tutkimuslaitoksissa sekä energiayhtiöissä.

Katso lisää

Elektroniikka – Electronics AMK

Englanninkielisessä elektroniikan tutkinto-ohjelmassa opiskelet aidosti monikulttuurisessa ympäristössä nopeasti kehittyvän teknologian alalla.

Opinnoissasi voit syventyä seuraaviin elektroniikan osa-alueisiin:

– sulautetut järjestelmät

– anturit

– langattomat teknologiat

– tehoelektroniikka

– sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC).

Teknisten valmiuksien lisäksi kehität opiskelujesi aikana loogista ajatteluasi, ongelmanratkaisukykyäsi ja vuorovaikutustaitojasi.

Elektroniikkainsinöörinä voit toimia monenlaisissa työtehtävissä niin kotimaassa kuin kansainvälisissäkin organisaatioissa. Työnkuvaasi voi kuulua esimerkiksi suunnitteluun, testaukseen ja laadunvarmistukseen liittyviä tehtäviä ja voit toimia myös markkinointi ja myynti- sekä johtotehtävissä.

Lue lisää elektroniikan tutkinto-ohjelmasta englanninkielisiltä sivuilta

Katso lisää

Energia- ja ympäristötekniikka AMK

Tekniikoita tulevaisuuden ratkaisuihin

Maapallomme tulevaisuudelle on elintärkeää, että ihminen pystyy vähentämään luonnon kuormittumista ja uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta. Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tarjoaa käytännön opetusta ympäristömme hyväksi, ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja energiaturvallisuuden takaamiseksi. Pääteemojamme ovat puhdas vesi, kiertotalous ja energiantuotannon modernit ratkaisut, joilla luodaan ratkaisuja globaaliin kestävyyskriisiin.

Energia- ja ympäristötekniikka on osa Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -osaamisaluetta. Saman katon alle on koottu paljon osaamista, joka takaa sinulle hyvät lähtökohdat saada ensiluokkaiset tiedot tulevaisuuden työpaikkaa varten.

Toteutustapa

Jos haluat oppia keinoja ympäristön suojelemiseksi ja energian ja puhtaan veden saatavuuden varmistamiseksi, Energia- ja ympäristötekniikka on sinulle sopiva valinta.

Sinua opettavat pitkän uran energia- ja ympäristötekniikan parissa luoneet alan korkeasti koulutetut ammattilaiset. He ymmärtävät, miten teoria kohtaa käytännön.

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja työelämän välinen tiivis yhteistyö mahdollistaa sen, että jo opiskeluaikana pääset mukaan kiinnostaviin projekteihin, joissa kehitetään erilaisia viisaita ratkaisuita energiantuotantoon, veden puhtauteen ja materiaalitehokkuuteen liittyen. Projektit tehdään aina yrityksiin ja hankkeisiin. Meillä opetuksen olennaisena osana ovat myös asiantuntijaluennot, joilla yritysten edustajat käyvät jakamassa uusimman tiedon alaltansa.

Katso lisää

Konetekniikka AMK

Kiinnostavatko konealan monipuoliset tehtävät?

Konetekniikan ala perustuu korkeaan teknologiaan ja osaamiseen ympäristöarvot huomioiden. Konetekniikan tutkinto-ohjelma antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia useilla eri teollisuuden aloilla kone-, tuotekehitys- ja metalliteknologian tehtävissä.

Konetekniikan opinnot

Kehity kanssamme monipuoliseksi osaajaksi! Käytössäsi ovat modernit ohjelmistot ja asiantuntevat opettajat. Projektit ja yritysten kanssa toimiminen tuottavat erinomaiset valmiudet tuleviin työtehtäviin. Opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä ja tekemällä oppimista.

Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti päiväopintoina. Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät laboratorio-, harjoitus- ja projektitöitä sekä ohjattua itseopiskelua. Lähitunnit ajoittuvat enimmäkseen klo 8 – 16 välille, mutta tunteja voi olla klo 16 jälkeenkin.

Valittavanasi kolme ammattialaa

Opintojen alussa keskityt luomaan vahvan luonnontieteellisen ja teknisen osaamisen.  Valitun ammattialan opinnot alkavat kolmantena lukuvuotena, jonka jälkeen syvennytään oman alan erikoisosaamiseen.

– Koneautomaatio

– Koneensuunnittelu

– Valmistus- ja tuotantotekniikka

Katso lisää

Laboratorioanalytiikka AMK

Kiinnostaako ympäristö- ja rikosanalytiikka?

Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelmassa opiskelet kemiallisten ja biologisten tutkimusten asiantuntijaksi. Opinnoissa teoria kytketään vahvasti käytännön laboratoriotyöhön. Yli puolet opintoajasta työskenteletkin Metropolian ja tutkimuslaitosten sekä yritysten laboratorioissa.

Katso video: Laboratorioanalytiikan opiskelu

Katso lisää

Sähkö- ja automaatiotekniikka AMK

Kiinnostavatko sähkö- ja automaatiotekniikan monipuoliset työmahdollisuudet?

Sähkö- ja automaatiotekniikkaa on kaikkialla ympärillämme. Tehokas energian tuotanto, uusiutuvat energiaratkaisut, älykäs sähköverkko, energiansiirto ja energiatehokas sähkön käyttö ovat nykypäivän sähköisen maailman edellytyksiä.

Vastaavasti elektroniikkalaitteiden suunnittelu, kehittäminen, langaton tiedonsiirto ja sulautettu elektroniikka ovat tulevaisuutta, tarjoten ratkaisuja muun muassa kodin, teollisuuden ja terveydenhuollon tarpeisiin.

Automaatio puolestaan laajentaa kokonaisuutta mittausten, instrumentoinnin, tiedonsiirron, mekatroniikan, robotiikan, automaattisten ohjaus- ja valvontajärjestelmien sekä informaatioratkaisuiden suuntaan.

Valmistuvien sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörien tehtäväkenttä on laaja. Alan osaajat toimivat pääosin suunnittelussa, tutkimuksessa, käyttöönotossa, tuotantoympäristöissä, kunnossapidossa, teknisessä myynnissä ja hankinnassa asiantuntijoina ja esimiehinä.

Katso lisää

Älykäs teollisuus, ylempi AMK

Älykkään teollisuuden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on räätälöity teollisuudessa toimiville tekniikan alan ammattilaisille.

Opinnot syventävät aiempaa teknistä osaamistasi ja valmistavat sinua entistä paremmin toimimaan modernin älykkään teollisuuden tarjoamassa työympäristössä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritetty yhdessä teollisen työelämän kanssa ja se tarjoaa ratkaisuja teollisuuden jatkuvasti kehittyviin tarpeisiin.

Katso lisää

Julkiset hankinnat insinööreille

Opinnot julkisten hankintojen ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa vahvistavat osaamistasi strategisen hankintatoimen ammattilaisena. Hankintatoimen opinnoissa syvennät itsenäisessä hankintojen johtamisessa tarvittavaa ammattitaitoasi. Opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea palvelemaan organisaation tavoitteita ottaen huomioon toimintaympäristön vaatimukset.

Opintojen jälkeen sinulla on kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä julkisten hankintojen asiantuntijoiden kanssa (mm. osaamiskeskus KEINO:n asiantuntijoiden kanssa).

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet julkisten hankintojen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin.

Katso lisää

Liiketoimintatiedon hallinta ja johtaminen insinööreille – Business Informatics, ylempi AMK

Tähtäätkö tiedolla johtamisen ammattilaiseksi?

Opinnot englanninkielisessä Business Informatics -tutkinto-ohjelmassa syventävät liiketaloudellista osaamistasi sekä vahvistavat strategista ja johtamisosaamistasi tiedolla johtamisen, liiketoimintatietoon perustuvan päätöksenteon ja ICT-järjestelmien ymmärryksen kautta. Tekniikan ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aikana tutustut erilaisiin liiketoimintamalleihin ja -toimintoihin. Lisäksi opit tulkitsemaan tietoa liiketoiminnan avainkysymysten ratkaisemiseksi. Myös analysointi- ja päätöksentekotaitosi kehittyvät. Tiedon analysointi- ja hyödyntämisosaamisen sekä kehittämismenetelmäosaamisen vahvistuminen antavat hyvän pohjan kasvun ja innovaatioiden johtamiselle organisaatiossasi.

Katso lisää