Tutkimusmatkailija, opettaja, keksijä – toiveammatit toteutuivat insinöörinä

Minna Pirkkanen,
diplomi-insinööri,
Sandvik

Teknilliset ja kaupalliset jatko-opinnot ovat mahdollistaneet Minnalle mielenkiintoisia töitä tuotekehityksestä tuotteiden markkinointiin. "Kaikki lapsuuden toiveammatit: tutkimusmatkailija, opettaja, keksijä – samassa paketissa!"

Opiskelemaan ympäristö- ja energiatekniikkaa Tampereen teknilliseen yliopistoon, sivuaineiksi turvallisuustekniikka ja koneensuunnittelu

Teekkariaikana armeija Hämeen rykmenttissä, työharjoittelu Saksassa

Diplomityötekijänä ja harjoittelijana tuotekehityksessä, valmistuminen diplomi-insinööriksi ja työ tuotekehitysinsinöörinä

Töihin Sandvikin tuotekehitysosastolle suunnittelijaksi ja projekti-insinööriksi, eteneminen globaalille tutkimus- ja kehitysosastolle

Työn ohella kaivosinsinöörin jatkotutkinto Leobenin kaivosyliopistossa Itävallassa

Erilaisia ammatillisia koulutuksia sekä kaupallisia opintoja työn ohella

Sandvikin asiakaspalveluun elinkaarilaskijaksi ja elinkaaripalveluiden esimieheksi ja sieltä siirtyminen tuotelinjapäälliköksi

Liiketoiminnan ja johtamisen opinnot Turun kauppakorkeakoulussa valmiiksi ja siirtyminen nykyiseen tehtävään

Tampereen yliopisto / Tampere University

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Minna on markkinointi-insinööri Sandvikilla Turussa, jossa valmistetaan maanalaisia kaivoskuormaajia ja kuorma-autoja kaivoksille eri puolilla maailmaa. Erilaisten töiden ja opintojen myötä Minna on edennyt Process Excellence -tiimin päälliköksi.

Tiimi on osa lastaus ja kuljetus -tuotelinjaa ja vastaa tuotteiden markkinoinnista: markkinointiviesteistä ja -materiaaleista sekä kilpailija-analyyseistä. Tiimi vastaa myös tuotealueensa strategiasta ja toimintatapojensa kehittämisestä.

Minna on neuvonantaja, viestinvälittäjä, kokoava voima, uuden ehdottaja ja myös itse tekijä. Kaiken tekemisen tarkoitus on kertoa tuotteiden eduista ja lisäarvosta asiakkille, kontrolloidusti ja mitattuun tietoon perustuen. Näitä tietoja kansainvälisessä yrityksessä tarvitsevat monet eri toimijat.

Minnan ydinosaamista on perehtyä tutkimustuloksiin ja miettiä, mikä Sandvikin laitteissa on se arvo asiakkaalle. Tämä vaatii tuotteen ominaisuuksien tuntemista, mutta myös laajempaa ymmärrystä siitä, mihin tuotteen ominaisuuksilla voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi enemmän malmia ja mineraaleja vähemmällä energialla. “Tuotteemme kehittävät malmien ja mineraalien tuotantoa; tuottavuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta!”

Sandvik

Sandvik on korkean teknologian teollisuuskonserni, joka toimii yli 150 maassa ja palveluksessa on noin 46 000 työntekijää. Suomessa Sandvik on keskittynyt pora-, louhinta- ja materiaalinkäsittelylaitteiden valmistukseen sekä niihin liittyviin palveluihin. Asiakkaiden haasteisiin vastaaminen saa meidät tekemään teollisista prosesseista entistä tehokkaampia, kannattavampia ja turvallisempia. Asiantuntemuksen ja kekseliäisyyden hyödyntämistä tuottavuuden parantamiseksi.