Tampereen yliopisto / Tampere University

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Tampereen yliopisto / Tampere University

Tampereen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle.

Tampereen korkeakouluyhteisö on yliopiston ja ammattikorkeakoulun ainutlaatuinen yhdistelmä. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun erityispiirteet selviävät verkkosivuiltamme.

Tampere University is one of the most multidisciplinary universities in Finland. We are creating solutions for climate change and the preservation of natural environments and foster the prosperity and sustainability of societies. We are collaborating with our partners based on our strengths, new multidisciplinary combinations, and application expertise.

Tampere Universities community is a unique combination of a university and a university of applied sciences. Visit our website to read more about the specific features of the University and the University of Applied Sciences.

Tutustu tekniikan alan koulutuksiimme

Tekniikan alan asiantuntijat vastaavat globaaleihin haasteisiin. Insinöörin, diplomi-insinöörin, rakennusarkkitehdin ja arkkitehdin asiantuntemuksen taustalla on vankka luonnontieteiden osaaminen. Tämä antaa laaja-alaisia valmiuksia suunnitella uusia ratkaisuja esimerkiksi ympäristön kuormittumiseen, kasvavaan energiantarpeeseen, tulevaisuuden liikenteeseen ja turvalliseen asumiseen.

Find out more about our educations in engineering and technology

Experts in the field of engineering and technology are facing global challenges. The expertise of Masters of Science in Engineering, Masters of Science in Technology/Architecture and Bachelors of Architecture is based on strong knowledge of natural sciences. This provides comprehensive capacity to design new solutions, for example, to be applied in tackling environmental stress, increasing energy demand, future traffic and safe housing.

Katso lisää / Find out more

Tampere on opiskelijoiden kaupunki

Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki ja halutuin opiskelukaupunki. Menestyksen ytimessä on hyvä yhteistyö alueemme yritysten, työelämän ja korkeakouluyhteisön kesken. Asukkaiden suurin ikäluokka ovat 24-vuotiaat, joissa on osaamisen, innovoinnin ja kehityksen tulevaisuus.

Tampere is the city of students

Tampere is the most popular city in Finland and the most inviting city to study in. Good co-operation between companies in our region, working life and the higher education community is key to success. The population’s largest age group is the 24-year-olds with the future of knowledge, innovation and development.

Katso lisää / Find out more

Welcome to Tampere

Welcome to the campuses of Tampere University and Tampere University of Applied Sciences.

See more