Tiimissä oppii ja onnistuu

Petri Lehtonen
Prosessitekniikan DI
SSAB

SSAB:n teknillisessä kehitysohjelmassa etsitään jatkuvasti ratkaisuja tehdä vähemmällä vahvempaa, kestävämpää ja kevyempää - parempia tuotantomenetelmiä ja asiakkaille kestävämpää terästä.

Legoista sai upeita tehtaita!

Lukion jälkeen Oulun yliopistoon opiskelemaan prosessitekniikkaa

SSAB:lla kesätöissä, tuotantotyöntekijä masuunilla - innosti kandityön aiheeseen

Kesätyöt SSAB:n masuunilla tuotantotyöntekijänä - innosti pääaineen valintaan opinnoissa

Pääaineeksi prosessimetallurgia ja sivuaineeksi automaatiotekniikka

Kesätyö SSAB:n raudanvalmistus kehitystiimissä insinööriharjoittelijana - diplomityön tekijäksi

Kesätöissä työnjohtajana masuunien ja koksaamon raaka-ainekentillä

Valmistuminen diplomi-insinööriksi ja töihin SSAB:n tekniseen kehitysohjelmaan

Petri on tutkimus- ja kehitysinsinööri ja mukana SSAB:n teknisessä kehitysohjelmassa. Ohjelma kestää 1,5 vuotta ja tarkoitus on antaa osallistujille laaja ymmärrys SSAB:sta yrityksenä, sekä tuotantolaitoksista että teräksen valmistuksen prosessiketjusta.

Erilaisissa kehitystiimeissä Petri pääsee näkemään miten erilailla tiimit voivat toimia. “Yhdessä tekeminen ja uuden oppiminen innostaa ja palkitsee. Ja, aina pystyy luottamaan, että apua löytyy, kun sitä tarvitsee!” Yhdessä tekemällä ratkaisut yleensä löytyvät nopeammin kuin yksin ajattelemalla. Kehittämistyö kannustaa myös oman mukavuusalueen ulkopuolelle, kokemaan uudenlaisia tilanteita ja mahdollisuuksia.

Työtä tehdään tiimeissä mutta jokaisella on oma vastuualueensa. Tiimeissä etsitään ratkaisuja parantaa nykyisiä toimintamalleja. Tavoitteena on tehdä entistä kestävämpiä tuotteita pienemmällä teräsmäärällä. Kun SSAB:n asiakkaat pystyvät tekemään esimerkiksi kuljetusajoneuvoja kevyestä ja kestävästä teräksestä vähennetään myös loppuasiakkaan polttoaineen kulutusta.

“Mitä parempia tuotteita ja tuotantomenetelmiä kehitämme sitä vähemmän, me ja myös loppuasiakkaat, kuormitamme ympäristöä!”

SSAB

Vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka visiona on luoda entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. Yhtiön toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.