Teknologiayrityksissä kielten taitajia tarvitaan myös dokumentoijina

Inkeri Hyvönen
Humanististen tieteiden kandidaatti
Teknoware

Vieraita kieliä opiskelemalla voi päätyä muuallekin töihin kuin opettajaksi tai kääntäjäksi. Esimerkiksi Teknowarelle dokumentoimaan asiakkaille eri puolille maailmaa valmistettavia turva- ja sisävalaistusratkaisuja julkisen liikenteen ajoneuvoihin.

Lukiossa matematiikka sujuu mutta kielet kiinnostavat

Tampereen yliopistoon opiskelemaan kieliä - pääaine saksan kieli ja kulttuuri, sivuaine englannin kieli ja kirjallisuus

Vaihto-opiskelijaksi Itävaltaan Salzburgin yliopistoon

Valmistuminen kandiksi ja erikoistumisopinnoiksi Tekninen viestintä - yhdisti vieraiden kielten ja tietotekniikan taidot

Teknisen viestinnän erikoistumisopintojen työharjoittelu Marioffissa

Teknowarelle äitiysloman sijaiseksi, tekninen kirjoittaja

Työ jatkuu ja mietinnässä maisterivaiheen opintojen yhdistäminen työn oheen

Tampereen yliopisto / Tampere University

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Teknoware valmistaa LED-teknologiaan perustuvia turva- ja sisävalaistusratkaisuja julkisen liikenteen ajoneuvoihin maailmanlaajuisesti, laatu ja energiatehokkuus kärkenä. Inkeri on tekninen kirjoittaja Teknowaren projektiosaston dokumentointitiimissä. Inkerin tiimi tuottaa erilaisia tuote- ja laatudokumentteja junien valaistusratkaisuihin. “Tekninen kirjoittaja toimii aina osana ryhmää, mutta työssä on kyettävä myös itsenäiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan tarvittavien taustatietojen keräämiseksi.”

Kiinnostus tietotekniikkaan ja kuvien käsittelyyn innosti Inkeriä opiskelemaan saksan ja englannin kielten lisäksi teknistä viestintää. Nyt teknisenä dokumentoijana hän pystyy yhdistämään nämä osaamisensa sekä matemaattiset perustaidot, joita tarvitaan laskelmien teossa. “Kielten opiskelijasta voi tulla muutakin kuin opettaja tai kääntäjä!”

Työssä tärkeintä on se, että dokumentaatio on tärkeää asiakkaille ja Teknowarelle. “Uuden projektin alku ja dokumentointi on aina mielenkiintoista. Uuden oppiminen ja mahdollisuus osallistua sisäisiin kehitysprosesseihin innostaa.”

Teknoware

Valon merkitys elämässämme jää usein vähälle huomiolle. Teknowarella se on kuitenkin kaiken keskiössä. Ajoneuvo- ja turvavalaistuksen johtavana valmistajana ymmärrämme valon merkityksen ja sen mahdollisuudet. Valo on pääosassa kaikessa toiminnassamme ja tuotteissamme. Suunnittelemme ja valmistamme korkealaatuisia valaistusratkaisuja julkisen liikenteen ajoneuvoihin sekä turvavalaistusjärjestelmiä kiinteistöihin ja huippuristeilijoihin.