Teknologia – mahdollisuus muillekin kuin insinööreille

Sonja Airikkaa
Kauppatieteiden maisteri

Kauppatieteiden maisterista tuli tarinankertoja, digiviestijä. Sonja tuottaa sisältöjä eri kanaviin älykkäistä hitsausratkaisuista, joilla mahdollistetaan turvallisen ympäristön rakentaminen ympäri maailmaa.

"Kielisuihkuluokalta" englanninkieliseen IB-lukioon (International Baccalaureate Diploma Program)

Kesätöissä varastoapulaisena, laboratorioapulaisena ja laboratorioassistenttina

Saimaan Ammattikorkeakouluun opiskelemaan kansainvälisen kaupan tradenomiksi

Opiskeluaikana erilaisia myyjän tehtäviä kaupoissa

Maisteriopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa - M.Sc. Economics and Business Administration (kauppatieteiden maisteri), pääaineena International Marketing management

Vaihto-opiskelijana Ranskassa, SKEMA Business School, International Marketing ja Business Development

Kesätöissä ja opintojen ohella myynnin ja logistiikan töitä assistentin sijaisena

Opintojen jälkeen Kempille digiviestijäksi

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri (M.Sc Economics and Business Administration), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, International Marketing Management

Viiden ammattilaisen markkinointi- ja viestintätiimissä tuotetaan Kempin markkinointimateriaalit, ylläpidetään nettisivut ja hoidetaan sosiaalisen median kanavat. Sonjan vastuulla on erilaisten markkinointiviestinnän sisältöjen tuottaminen, esimerkiksi hitsausohjelmistojen käytön merkityksestä. Mielenkiintoista on myös asiakasreferenssien kirjoittaminen ja yritysblogin pyörittäminen. Tekstejä Sonja tuottaa yhdessä tuotehallinnan ammattilaisten kanssa. He toimivat asiantuntijoina ja lähteinä – kaikkia teknisiä seikkoja hänen ei tarvitse tietää itse. Koska Kemppi on kansainvälinen yritys niin iso osa Sonjan töistä hoituu englanniksi.

Erityisesti Sonja nauttii asiakasreferenssien tekemisestä. Referenssi on tarina työstä, jonka Kemppi on tehnyt asiakkaan kanssa tai asiakkaalle. “Kun olen asiakkaan luona tekemässä referenssitarinaa niin hitsaaminen, sen haasteet ja niiden selvittäminen konkretisoituvat aidosti.”

Sonjan työ tuo ihmiset Kempin tarinan äärelle. Kemppiläisten työn tarkoituksena on mahdollistaa turvallisen ympäristön rakentaminen ympäri maailmaa. “Kun kyse on kansainvälisestä markkinoinnista, pääsen tarinoillani kertomaan suomalaisesta teknologiaosaamisesta ja sen menestymisestä maailmalla!”

Kemppi

Kemppi on Suomen kolmanneksi älykkäin yritys ja maailmanlaajuisesti toimiva edelläkävijä hitsausteknologian ja hitsausohjelmistojen kehittämisessä. Me Kempillä tiedämme, että täydelliseen hitsaukseen tarvitaan ammattihitsaajia, nykyaikaisia hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja innovatiivisia laitteita. Nykyään laitteiden on oltava yhteydessä paitsi toisiinsa myös internetiin monin tavoin. Siinä kyse on elektroniikasta, tiedosta ja datasta.