Ketteriä menetelmiä automaation kehittämiseen

Eeva Palonheimo
Tietotekniikan teekkari
Fastems

Sosiaaliset taidot, matemaattinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky - näillä taidoilla, ohjelmistojen ymmärryksellä ja hyvällä asenteella pystyy kehittämään softan teosta ketterää.

Lukiossa: yliopistoon, mutta mitä opiskelemaan

Tampereen teknilliseen yliopistoon tietotekniikkaa opiskelemaan, pääaineeksi ohjelmistotuotanto

Ihmiskeskeisen teknologian laitokselle tekemään diplomityötä

Loukkaantuminen onnettomuudessa, opinnot keskeytyy

Takaisin yliopistolle, töihin Ohjelmistotekniikan laitokselle

Töihin it-yritykseen, suunnittelemaan webbisovelluksia asiakkaille, eteneminen tekniseksi projektipäälliköksi

Fastemsille Soft Ware Product Owneriksi

Diplomityö Fastemsille valmistumassa, automaatiotekniikan opinnot jatkuu työn ohessa

Tampereen yliopisto / Tampere University

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Digitaalisia palveluja ja ohjelmistoja kehittämällä Fastemsin automaatiojärjestelmät uudistavat asiakkaiden tuotantotapoja joustaviksi. “Digitalisoimme valmistusta ja mahdollistamme autonomian. Valmistustapoja optimoimalla voidaan vaikuttaa myös materiaalien kierrättämiseen ja tarkempaan käyttöön.”

Omissa projekteissaan Eeva edustaa automaatiojärjestelmän tilannutta asiakasta. Hän vastaa, että järjestelmään valmistetaan asiakkaan tarvitsemat ohjelmistot. Eeva kerää asiakasvaatimukset, suunnittelee tarvittavat ohjelmistot ja vastaa niiden toteutuksesta. Ohjelmistoja tekevät useat eri tiimit, Eeva koordinoi tiimien välisen yhteistyön.

Eevan päivittäisiin tehtäviin kuuluu kahden laiteohjaustiimin kahdentoista asiantuntijan tehtävien tärkeysjärjestyksestä huolehtiminen. Hänen on oltava jatkuvasti tietoinen tiimien sekä käynnissä olevista projektitehtävistä että tulevista.

Eeva kehittää myös Fastemsin työtapoja ja prosesseja, jotta ohjelmistoja voidaan tuottaa ketterämmin. “Autan tiimejä kehittymään ja toimimaan autonomisesti. Mahdollistan muiden työtä ja haluan taata asiantuntijoillemme mahdollisimman hyvän työympäristön!”

Fastems

Fastems Oy Ab on robotiikkaan perustuvien automaatiojärjestelmien johtava itsenäinen toimittaja. Automaation avulla autamme asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa innovatiivisilla ratkaisuilla ja parantamaan kilpailukykyään. Haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa rakentaa maailmaa, jossa valmistava teollisuus edesauttaa hyvinvointia.