Jatkuvasti kehittämällä pienemmät ympäristövaikutukset

Lotta Friman
Kemian tekniikan DI
SSAB

Tekniikan ja kasvatustieteiden opinnot hyvä perusta ihmisten osaamisen ja terästehtaan toimintojen kehittämiseen. Tavoitteena työkulttuuri ja tekemisen tavat - koko henkilöstö mukana pienentämässä teräksentuotannon ympäristövaikutuksia.

Matikka ja fysiikka ok - mitä isona: diplomi-insinööri, lääkäri vai arkkitehti...

Opiskelemaan kemiantekniikan DI:ksi, Åbo Akademi, Kemiallis-teknillinen tiedekunta

Diplomityö paperiteollisuuden yritykselle ja töihin Ranskaan

Paluu Suomeen, aikuiskouluttaja ja osaamisen kehittäminen teollisuudessa

Kasvatustieteen opintoja Tampereen yliopistossa ja ammatillisen kouluttajan pätevyys Hämeen ammattikorkeakoulusta

Ruukille henkilöstön kehittäjäksi, HRD-asiantuntija

SSAB:n Hämeenlinnan tehtaalle Lean manageriksi ja tiimin esimieheksi

Lean Managerina Lotan työn tavoitteena on sujuva tuotanto ja työskentely.  SSAB:lla on tavoitteena kehittää vahvempia, kevyempiä ja kestävämpiä teräslaatuja, joilla on pienempi ympäristövaikutus. Hämeenlinnan terästehtaalla valmistetaan terästä esimerkiksi isoille autojen ja laivojen valmistajille sekä rakennusteollisuudelle.

Lotta tekee työtä tiiviisti yhdessä tiiminsä kanssa. Esimiehenä hänelle on tärkeää, että tiimiläiset kokevat työnsä merkitykselliseksi. Tiimi kehittää ihmisiä innostavia toimivia, turvallisia ja tehokkaita työympäristöjä. “Tarkoitus ei ole juosta nopeampaan vaan lyhyempi matka!” Tavoitteena on jatkuva kehittyminen.

Lottaa innostaa, kun kehittämishankkeissa onnistutaan ja, kun huomaa muidenkin innostuneen. Työssä on tärkeää, että tulee toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa, valmentamisen taidot sekä halu kehittää ihmisten osaamista ja tuotannon toimintoja.

Hyvät vuorovaikutustaidot ja tekninen perusosaaminen ovat tärkeitä. Ihmisten ja osaamisen kunnioittaminen on Lotalle tärkeää.

SSAB

Vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka visiona on luoda entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. Yhtiön toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.