Insinööriäkin kiinnostaa talousasiat

Anssi Juntunen
rakennustekniikan DI ja laskentatoimen KTM
A-Insinöörit

Rakennuttamisen projekti- ja kehityspäälliköä innostaa kun rakennushankkeen tilaaja saa toimivat ja terveelliset tilat sekä tavoiteltu aikataulu, laatu ja kustannukset totetuvat.

Lukiossa: taloustieteet vai tekniikan opinnot? Rakennusinsinööriksi!

Lukioaikana kesätöissä rakennustyömaalla apupoikana

Tampereen teknilliseen yliopistoon opiskelemaan rakennustekniikkaa - rakennustuotanto ja -talous sekä yritystalous

Kesätöissä rakennusliikkeessä työnjohto- ja insinööriharjoittelija, opintojen ohessa osa-aikaisena betonituoteteollisuudessa

Vaihto-oppilasvuosi Englannissa, University of Leeds, rakennustuotannon, laskentatoimen ja johtamisen opintoja

Kiinnostus talousasioihin kasvaa - työn ohessa kauppatieteiden maisteriopintoihin, sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi

A-Insinööreille rakennuttamisen projekti- ja kehityspäälliköksi. Opiskelu jatkui: Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen ja gradua vaille KTM

Tampereen yliopisto / Tampere University

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Koulutus

Diplomi-insinööri, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka: pääaine rakennustuotanto ja -talous, sivuaine yritystalous. Kauppatieteiden maisteriopinnot jatkuvat Oulun yliopistossa: pääaine sisäinen laskentatoimi, sivuaine ulkoinen laskentatoimi

Samuli on MSK Cabinsilla kokoonpanolinjan tiimin pienryhmässä kokoamassa maatalouskoneiden turvaohjaamoja, joita käytetään 75 maassa eri puolilla maailmaa.

A-Insinöörien Rakennuttaminen -yksikkö tarjoaa asiakkailleen talonrakennushankkeiden rakennuttamista, projektinjohtoa sekä rakennus- ja taloteknistä valvontaa. Anssi on rakennuttamisen projekti- ja kehittämispäällikkö, joka tekee työtään isoissa projekteissa osana sisäistä tiimiä ja pienemmissä projekteissa itsenäisenä projektipäällikkönä. Hän kehittää myös toimintatapoja yksikön kehittämistiimissä ja koko konsernin hankkeissa.

Anssin osaamista ovat rakennuttamis- sekä kaupunki- ja kiinteistökehitysprojektit. Teknisen ja taloudellisen osaamisen lisäksi jokaisessa projektissa tarvitaan erityisesti sosiaalisia taitoja, kykyä ymmärtää kokonaisuuksia ja ratkaista ongelmia. Projekteissa tehdään päivittäin yhteistyötä useiden eri asiantuntijoiden kanssa – A-Insinööreiltä ja hankkeiden tilaajilta; kiinteistön omistajat, arkkitehdit, rakennesuunnittelijat, talotekniikan suunnittelijat ja urakoitsijat, rakennusurakoitsijat…

Konsernin kehityshankkeissa ja yksikön kehittämistiimissä Anssi tekee yhteistyötä A-Insinöörien kollegoiden kanssa eri puolilta Suomea. Tiimissä kehitetään uusia toimintamalleja ja -tapoja, jokaisella tiimiläisellä on oma osakokonaisuutensa kehitettävänä.

Anssin tavoitteena on varmistaa, että rakennushankkeen tilaaja saa toimivat ja terveelliset tilat. “Innostaa kun hankkeelle asetetut aikataulu-, laatu- ja kustannustavoitteet toteutuvat!” Innostaa Anssia sekin, kun työkaverit hyötyvät kehitystehtävän tuloksista ja uudet toimintamallit voidaan jalkauttaa työyhteisöön.

A-Insinöörit

Väitämme ja uskomme, että menestys rakennetaan yhdessä. Partnerivetoinen konsernimme on rakennuttamisen, rakennesuunnittelun, infrasuunnittelun sekä kallio- ja ympäristösuunnittelun suunnannäyttäjä ja uusien yhteistyömallien luoja. Yhdessä työskentelevät toinen toistaan täydentävät kokeneet konkarit sekä nuoret, nälkäiset tekijät. Hyvän asiakaskokemuksen tuottaminen on meille intohimo. Juhlimme onnistumisia yhdessä.