Hyvä laatujärjestelmä takaa hyvän asiakastyytyväisyyden

Jere Kimari
Tuotantotalouden diplomi-insinööri
Teknoware

Yrityksen laatujärjestelmän kehittäminen on luovaa uusien toimintamallien kehittämistä eri toimintojen prosesseihin - teknisten taitojen lisäksi tarvitaan rutkasti sosiaalisia taitoja.

Matematiikka ja fysiikka mieluisia - mitä opiskelemaan?

Kiinnosti johtaminen, talous ja tekniikka - opiskelemaan tuotantotaloutta yliopistoon

Tampereen teknillisessä yliopistossa kandivaiheessa tuotantotalous ja tuotantotekniikka

TTY:llä maisterivaiheessa pääaine teollisuustalous ja sivuaine kestävä tuotanto

Diplomityö Teknowarelle

Valmistuminen diplomi-insinööriksi tuotantotalouden koulutusohjelmasta

Töihin projektityöntekijäksi, kokemusta laatujärjestelmän kehittämisestä

Teknowarelle laatuinsinööriksi

Tampereen yliopisto / Tampere University

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Teknowarella valmistetetaan valaistusratkaisuja julkisen liikenteen ajoneuvoihin – mukavuutta ja turvallisuutta juna- ja bussimatkustajille. Jere on laatuinsinööri tiimissä, joka vastaa asiakastyytyväisyydestä ylläpitämällä ja kehittämällä Teknowaren laatujärjestelmää. Tiimissä on Jeren lisäksi laatupäällikkö ja kaksi laadunvalvojaa.

Laatujärjestelmä tukee ja vaatii tuotteiden jatkuvaa testaamista ja parantamista. Näin taataan ympäristöystävällinen tuotantoprosessi sekä kestävät ja turvalliset valaisinratkaisut.

Tuotteiden on vastattava asiakkaiden tarpeita ja ne on toimitettava sovitusti. “Kun asiakkaat määrittelevät uusia tarpeita, meidän on kehitettävä omia toimintatapojamme, jotta onnistumme ja jopa yllättämme asiakkaan positiivisesti.” Jeren tehtävissä on tärkeää tuntea koko henkilöstön roolit ja eri toimintojen prosessit.

Hyvän laatujärjestelmän kehittäminen edellyttää teknistä, taloudellista ja sosiaalista osaamista, ongelmien ratkaisut myös luovuutta ja usein sinnikkyyttäkin.

Teknoware

Valon merkitys elämässämme jää usein vähälle huomiolle. Teknowarella se on kuitenkin kaiken keskiössä. Ajoneuvo- ja turvavalaistuksen johtavana valmistajana ymmärrämme valon merkityksen ja sen mahdollisuudet. Valo on pääosassa kaikessa toiminnassamme ja tuotteissamme. Suunnittelemme ja valmistamme korkealaatuisia valaistusratkaisuja julkisen liikenteen ajoneuvoihin sekä turvavalaistusjärjestelmiä kiinteistöihin ja huippuristeilijoihin.