Energiatehokas ja vähäpäästöinen – puhtaampi tulevaisuus

Mirkku Kaukinen
sähkötekniikan DI
Oilon

"Minulle on tärkeää tehdä työtä, joka mahdollistaa puhtaamman tulevaisuuden - ympäristöteknologiaa; energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä tuotteita ja prosesseja!"

Fysiikan opiskelu lukiossa oli mukavaa - ei kuitenkaan opiskelemaan fysiikan opeksi, ympäristöasiat ja luonto kiinnostivat

Opiskelemaan tekniikkaa - fysiikka + yliopisto + konkreettiset työnäkymät!

Tampereen teknilliseen yliopistoon, sähkötekniikan koulutusohjelma - teknillinen fysiikka sekä sähkövoima- ja energiatekniikat kiinnostivat

Pääaineeksi voimalaitos ja polttotekniikka, sivuaineet: virtaustekniikka ja lämmönsiirto, modernit sähköenergiatekniikat

Opiskelijavaihdossa Ranskassa Bretagnessa

Diplomityö TTY:n Energiatekniikan laitokselle, tulevaisuuden bioenergiatekniikoiden kehittäminen

Valmistuminen ja projekti-insinööriksi lämpölaitosprojekteihin - suunnittelu kiinnosti

Oilonille modernisointiprojektien myynti- ja projektipäälliköksi - nyt vastuulla prosessisuunnittelu voimalaitosprojekteissa

Tampereen yliopisto / Tampere University

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Mirkku tarvitsee fysiikan ymmärrystä työssään. “Jo koulussa innostuin, kun huomasin ymmärtäneeni jonkin asian. Sen soveltaminen uusissa tehtävissä oli sittemmin helppoa – ei tarvinnut opetella ulkoa!” TTY:llä Mirkku suuntautui energiatekniikkaan ja toimi pari vuotta tuntiassistenttinakin. Myös voimalaitostekniikan opettaminen aikuisopiskelijoille on ollut mielenkiintoista.

Oilonilla tuotekehityksen painopisteinä ovat tuotteiden energiatehokkuus ja vähäpäästöisyys sekä uusiutuviin polttoaineisiin perustuvien energiantuotantotapojen kehittäminen. Mirkku on suunnitteluosastolla prosessisuunnittelijana. Hän suunnittelee voimalaitosprojekteissa prosessit ja vastaa laitehankinnoista. Projektit suunnitellaan tiimeissä, osastolla on 10 suunnittelijaa, dokumentoijia ja ostaja. Kun projektimyyjältä tulee tieto uudesta kaupasta, sovitaan aloituspalaverissa ketkä suunnittelevat projektin. Suunnittelu on tiivistä yhteistyötä valmistuksen, ostajien, laitetoimittajien ja asiakkaiden kanssa.

Tärkeä osa Mirkun työtä on myös suunnitteluprosessin jatkuva kehittäminen. “Esimerkiksi, kun suunnitellessa huomaan virheen, sen korjaamiseen menee tunti. Jos virhe löytyy vasta tuotannossa, korjaamiseen menee 10 tuntia ja jos se pääsee asiakkaalle asti, aikaa saattaa mennä jopa 100 tuntia – ja myös asiakas.”

Vaikka Mirkku ei itse suunnittele esimerkiksi Oilonin vähäpäästöisiä polttimia, on hänen työllään prosessisuunnittelijana suuri merkitys. Hän on nuoresta asti ollut kiinnostunut ympäristöasioista ja luonnosta. Siksi oli tärkeää päästä tekemään työtä puhtaamman tulevaisuuden puolesta. “Olemme toimittaneet esimerkiksi Pekingiin tuhansia erittäin vähäpäästöisiä kaasupolttimia korvaamaan vanhoja hiilivoimalaitoksia!”

Oilon

Oilon on suomalainen energia- ja ympäristöteknologian perheyritys. Osaamisemme on vahvaan tuotekehitykseen perustuvaa ympäristöteknologiaa. Tuotekehityksemme painopisteinä ovat tuotteiden energiatehokkuus ja vähäpäästöisyys sekä uusiutuviin polttoaineisiin perustuvien energiantuotantotapojen kehittäminen. Tuotteitamme käytetään ympäri maailmaa mm. voimalaitoksissa, teollisuudessa, jätteenpoltossa, laivakattiloissa, lämpökeskuksissa, kiinteistöjen lämmityksessä ja viilennyksessä.