Yhdyskuntasuunnittelu – kaupungeista toimivia asuinympäristöjä

Haider Al-Rammahi,
yhdyskuntatekniikan insinööri,
Sitowise

"Yhdyskuntasuunnittelussa pääset näkemään tulevaisuuteen – siihen miltä kaupunkisi näyttää 10 – 15 vuoden kuluttua!"

Kouluaikana kiinnosti kaikki ympäristöön liittyvä, matikka, kemia, fysiikka, maantieto, biologia

Lukiosta Turun ammattikorkeakouluun opiskelemaan rakennusinsinööriksi

Talojen rakentamisen sijasta erikoistui yhdyskuntatekniikkaan - Tie-, katu- ja aluetekniikka, vesihuolto

Opiskelujen ohella ensin siivoustöitä ja loppupuolella avustavan suunnittelijan töitä

Kesäharjoittelut suunnittelutehtävissä

Sitowiselle yhdyskuntatekniikan suunnittelijaksi

Haider päätti rakennusinsinöörin opinnoissaan erikoistua yhdyskuntatekniikkaan. Hän halusi päästä tekemään töitä paljon muiden alojen asiantuntijoiden kanssa ja konkreettisesti lähelle kaupunkiympäristön kehittämistä ja ylläpitämistä sekä rakentamista. Nyt hän on Sitowisella vesihuollossa, joka on osa yhdyskuntatekniikkaa, mukana on myös liikennesuunnittelu ja jätehuolto. Vesihuolto, hulevesien hallinta ja vesiympäristön laadusta huolehtiminen kuuluvat oleellisesti Haiderin työhön – yhdyskuntasuunnitteluun. Hän on mukana suunnittelemassa myös uusien asuinalueiden katuja ja puistoja.

Vesipalveluissa projektien suunnittelu on monien eri ammattilaisten yhteistyötä. Projekteista riippuen mukana ovat arkkitehdit, yhdyskuntatekniikan suunnittelijat, geosuunnittelijat, kaupunkien viranomaiset ja ympäristöasiantuntijat. Suunnittelijoilla on vastuu projekteista niiden aloituksesta rakentamisvaiheeseen. “Työmme näkyy kaikkialla ympärillämme; kadut, tiet, puistot, sillat, toimivat vesihuoltojärjestelmät!”

Jo 10-vuotiaana alkanut jalkapalloharrastus on opettanut Haiderille tiimityötaitoja, jotka ovat tärkeä osa suunnittelijan sosiaalisia taitoja. “Työssä tarvitaan myös luovuutta, joka perustuu ‘legoiluun’ sekä matematiikan, kemian ja fysiikan osaamiseen. Luonnontieteet kiinnostivat koulussa, vaikka en kympin oppilas ollutkaan.”

Kaupunkien kehitykseen pääsee konkreettisesti vaikuttamaan suunnittelutyöllä. Haider uskoo, että 3D-suunnittelusta tullaan siirtymään virtuaalimallien luomiseen, jotka avaavat suunnittelua vielä paremmin tarkasteltavaksi tulevaisuuden ympäristössä. “Yhdyskuntasuunnittelussa pääset näkemään tulevaisuuteen ja siihen, miltä kaupunki näyttää 10 tai 15 vuoden kuluttua!”

Sitowise

Sitowise on suurin suomalaisomisteinen rakennusalan suunnittelu- ja konsultointitoimisto. Sitowise suunnittelee ja rakentaa tulevaisuuden asuinympäristöjämme vastuullisesti ja yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa. Sitowisen tekeminen perustuu syvälliseen ymmärrykseen asiakkaiden tarpeista, toiveista ja odotuksista - kestävää kehitystä unohtamatta.