Kaupungille keuhkot ja ihmisille virkistystä

Tiia Valtonen
Ympäristötekniikan insinööri

Maisemasuunnittelija luo viihtyisiä ja toimivia elinympäristöjä eri ikäisille ihmisille. Elinvoimaisia kaupunkitiloja, hyvinvointia ihmisille ja luonnolle.

Insinööriopintoihin Lahden ammattikorkeakouluun. Myös arkkitehdin työ kiinnosti.

Ympäristöteknologian koulutusohjelma, miljöösuunnittelu

Kesätöissä hautausmaalla, taimimyymälässä ja Lahden kaavoitusosastolla maisemaselvitys

Töihin Rambollille, maisemasuunnittelua kunnallistekniikan yksikössä Hollolan ja Lahden toimistoissa

Rambollin Espoon toimistoon

Kiinnostus ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kaupungeissa vei jatko-opiskelemaan ylempää insinöörin tutkintoa

M.Eng. Lahden AMK, englanninkielinen ympäristöteknologian ohjelma, ilmastonmuutos ja kaupunkisuunnittelu

Koulutus

Insinööri M. Eng (YAMK ja AMK), Lahden Ammattikorkeakoulu, Ympäristöteknologia; miljöösuunnittelu, ilmastonmuutos ja kaupunkisuunnittelu

Rambollilla on tavoitteena luoda yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja kestävällä tavalla. Maisemasuunnittelijana Tiia pääsee luomaan viihtyisiä ja elinvoimaisia kaupunkiympäristöjä, esimerkiksi puistoja, joissa eri ikäiset ihmiset voivat kohdata toisiaan.

Kaupungin keuhkoina toimivia siniviherverkostoja suunnitellessaan Tiia miettii virkistysmahdollisuuksia ihmisille, ekologisia käytäviä eläimille ja hulevesien hallintaa. Maisemasuunnittelijana Tiia nauttii työnteosta monialaisissa ryhmissä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Hän myös koordinoi useita projekteja, jolloin on huolehdittava projektien etenemisestä ja yhteydenpidosta asiakkaisiin.

Maisemasuunnittelijan työ edellyttää sekä luovuutta että käden taitoja. Sosiaaliset taidot ja kielet ovat myös tarpeen.

Ramboll

Ramboll suunnittelee yhteiskuntaa, jossa ihmiset ja luonto kukoistavat. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstö. Tavoitteena on luoda innostavia ratkaisuja, jotka tukevat aidosti asiakkaiden, loppukäyttäjien ja koko yhteiskunnan toimintaa.