Jokainen projekti vie bio- ja kiertotaloutta eteenpäin

Venla Viskari
Ympäristötekniikan insinööri

Kiinnostus ympäristöstä, kiertotaloudesta ja uusiutuvasta energiasta ratkaisi Venlan tekniikan opintojen suunnan. Rambollilla hän on mukana kiertotalouteen ja materiaalitehokkuuteen liittyvissä hankkeissa - jopa hevosenlannan käyttö biokaasulaitoksessa.

Lukion jälkeen välivuosi, mitä haluan tehdä, mitä haluan osata - ympäristöasiat mielenkiintoisia

Ympäristötekniikka; materiaalitehokkuus, uusiomateriaalit, uusiutuva energia - kiinnostavaa!

Lahden ammattikorkeakouluun opiskelemaan ympäristötekniikkaa ja energiatekniikkaa

Mukana Rambollin teettämässä opiskelijatyössä

Harjoittelu kiinteistöautomaatio yrityksessä ja Rambollissa

Opintojen ohella Rambollilla opinnäytetyöntekijänä

Valmistuminen ja työ Rambollilla jatkui kiertotalous ja materiaalitehokkuushankkeissa

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa energiatekniikan avoimia kursseja

Venlan suunnittelijan tehtävät Resources and waste management -ryhmässä painottuvat biomassojen käsittelyyn, biokaasun tuotantoon ja hyödyntämiseen sekä kaatopaikkakaasun käsittelyyn ja hyödyntämiseen. “Olenpa ollut suunnittelemassa sellaisiakin biokaasulaitoksia, joissa syötteenä käytettäisiin hevosenlantaa ja mädätysjäännös hyödynnettäisiin maatalouden viljelyssä – ravinteiden kierrätystä!”

Ryhmässä tehdään töitä asiantuntijatiimeissä, jonka jäsenillä on omat osaamis- ja vastuualueensa. Useissa Venlan hankkeissa selvitetään mahdollisuuksia uusiutuvan energian käyttöön. Tavoitteena voi olla käsitellä syntyvät biojätteet mahdollisimman hyvin tai tuottaa energiaa mahdollisimman puhtaasti. “Esimerkiksi kun kaatopaikoilta kerätään metaania, voidaan vähentää sen vapautumista ilmakehään ja hyödyntää siitä saatavaa energiaa.” Venla on ollut kehittämässä myös eri aloilla hyödynnettävää sovellusta, joka auttaa toteuttamaan kiertotalouden tarpeita ja materiaalitehokkuutta konkreettisesti. Yliopisto-yritysyhteistyöhankkeessa Venla on selvittämässä vanhan selluteollisuuden järveen tuottaman puuperäisen jätteen hyötykäyttömahdollisuuksia. “Asiakkaiden oikeisiin tarpeisiin tehtävä työ motivoi.”

“Sosiaalinen kun olen, pidän yhteistyöstä asiakkaiden kanssa. Ja, seminaareissa ja messuilla pääsee kontaktoitumaan erilaisiin asiantuntijoihin.”

Ramboll

Ramboll suunnittelee yhteiskuntaa, jossa ihmiset ja luonto kukoistavat. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstö. Tavoitteena on luoda innostavia ratkaisuja, jotka tukevat aidosti asiakkaiden, loppukäyttäjien ja koko yhteiskunnan toimintaa.