HR-osaajilla merkittävä rooli

Pilvi Aalto
liiketalouden tradenomi
Luvata

Teknologiayrityksissä tarvitaan muitakin kuin tekniikan osaajia - esimerkiksi tekniikan osaajien töihinottajia! Pilvi on Luvata Porissa henkilöstöasiantuntija, hänen työpäiviinsä kuuluvat monipuoliset henkilöstöhallinnon ja viestinnän tehtävät.

Lukion loma-ajat ja kesät töissä ruokakaupassa

Mitä opiskelemaan? Oikeustiedettä, eläinlääkäriksi vai jotain muuta - välivuosi ja töihin

Satakunnan ammattikorkeakouluun, Liiketalouden koulutusohjelma, suuntautuminen laskentatoimi

Työharjoittelussa ja kesätöissä tilitoimistossa ja pankissa

Opintojen ohella töissä pankissa ja vuokrahenkilöstön välitysyrityksessä rekrytointikonsultti

Opinnäytetyön tekeminen ja valmistuminen liiketalouden tradenomiksi

Vuokrahenkilöstön välitysyrityksessä HR-koordinaattori ja teollisuusyrityksessä henkilöstöhallinnon assistentti

Luvata Poriin henkilöstöasiantuntijaksi

SAMK Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori

Satakunnankatu 23, 28130 Pori

Pilvi on Luvata Porissa henkilöstöasiantuntijana. Hänen tehtävänsä HR-tiimissä ovat monipuolisia ja työpäivät siksi vaihtelevia. HR-tiimissä ovat Pilvin lisäksi hänen esimiehensä, joka on koko konsernin henkilöstöjohtaja sekä kollega ja kolme palkanlaskijaa, joiden esimies Pilvi itse on. HR-tiimi hoitaa Luvata Porin sekä joiltain osin myös koko konsernin henkilöstöasiat. Pilvi tekee paljon yhteistyötä myös Luvata Porin esimiesten ja luottamusmiesten kanssa. Tavoitteena on avoin työilmapiiri ja hyvät työolosuhteet kaikille.

Työssään Pilvi pääsee vaikuttamaan moniin asioihin, esimerkiksi työntekijöiden valintaan ja siirtoihin Luvatan sisällä, sisäiseen viestintään henkilöstölle, koulutusten ja muiden tilaisuuksien sisältöihin ja järjestelyihin. Myös yhteistyö eri asteiden oppilaitosten kanssa on Pilvin vastuulla. “On tosi mielenkiintoista tehdä Luvata näkyväksi koululaisille ja opiskelijoille! Luvatan erikoispuhtaasta kuparista valmistetut tuotteet kun ovat kuluttajille “näkymättömiä”, vaikka niitä tarvitaan paljon esimerkiksi terveydenhuollossa, autoteollisuudessa, uusiutuvissa energioissa ja taskuistamme löytyvissä kulutustuotteissa!”

Monipuolinen työ ja vaihtelevat päivät edellyttävät Pilviltä organisointikykyä, priorisointitaitoja ja stressinsietokykyä. Hyvät sosiaaliset ja kielelliset taidot ovat myös tarpeen. Tradenomikoulutus ja aiemmat työkokemukset ovat hyvä perusta työssä onnistumiseen.

Luvata

Luvatan tuotteita käytetään mm. uusiutuvissa energioissa, terveydenhuollossa, autoteollisuudessa ja kulutustuotteissa. Luvata on osa Mitsubishi Materials Corporation –konsernia, joka työllistää yli 25 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Luvata työllistää noin 1 400 työntekijää 12 toimipaikalla 7 maassa. Porissa Kupariteollisuuspuiston alueella työllistämme 370 työntekijää.