Tasaiset kadut, kuopattomat pallokentät – geosuunnittelijan työtä

Tuula Kaivosoja
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan DI

Georakentamisen kiinnostavat suunnittelukohteet ja hyvät työmahdollisuudet alkoivat kiinnostaa yhdyskunta- ja ympäristötekniikan opiskelijaa. Nyt Sitowisella geosuunnittelijana Tuula on mukana monipuolisissa rakennetun ympäristön suunnitteluhankkeissa.

Matematiikka kiinnostaa, Aalto-yliopistoon - siellä voi soveltaa teoriaa ja käytäntöä

Rakennus- ja ympäristötekniikan opiskelijaa kiinnostaa georakentaminen - haastavat suunnittelukohteet ja hyvät työmahdollisuudet

Kesätöissä rautakaupassa

Vaihto-opiskelu Tsekeissä, Prahan teknillisessä yliopistossa

Kesät rakennusyrityksessä työmaainsinöörinä

Maisteriopinnot Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa

Pääaine pohja- ja kalliorakentaminen, sivuaine teollisuustalous

Sitowiselle infrasuunnitteluun geoinsinööriksi

Geosuunnittelu on pohjarakenteiden suunnittelua kaikissa infran ja rakennetun ympäristön kohteissa. Tuula on geosuunnittelijana mukana Sitowisen projekteissa sekä esisuunnittelussa, rakennussuunnittelussa että työmaapalveluissa.

Geosuunnittelijat pääsevät vaikuttamaan rakennettavan ympäristön perustamistapoihin. Työ näkyy toimivina pohjarakenteina ja muiden rakenteiden mahdollistajana teille, kaduille, rakennuksille, urheilukentille, puistoille jne.

“Innostaahan se, kun saa olla mukana suunnittelemassa jotain näkyvää ja merkittävää, kuten uutta Raide-Jokeria.”

Rakennus- ja ympäristötekniikan kandiopinoissa haastavat suunnittelukohteet ja hyvät työmahdollisuudet saivat Tuulan kiinnostumaan georakentamisesta.

Sitowise

Sitowise on suurin suomalaisomisteinen rakennusalan suunnittelu- ja konsultointitoimisto. Sitowise suunnittelee ja rakentaa tulevaisuuden asuinympäristöjämme vastuullisesti ja yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa. Sitowisen tekeminen perustuu syvälliseen ymmärrykseen asiakkaiden tarpeista, toiveista ja odotuksista - kestävää kehitystä unohtamatta.