Oppisopimuksella ammattitutkinto, ja työ

Iivari Kylmäoja
metallinjalostuksen ammattitutkinto, oppisopimus
SSAB

Opiskellessaan historiaa Iivari kaipasi "jotain konkreettista tekemistä". Nyt hän on SSAB:n terästehtaalla operaattori, joka vastaa tuotantolinjojen sujuvasta toiminnasta.

Lukion ja armeijan jälkeen Joensuun yliopistoon historiaa opiskelemaan

Kesätöitä kettutarhalla ja maalarina

Historian opiskelua vai "jotain konkreettista tekemistä"...

Vaneritehtaalle operaattoriksi

SSAB:lle Raaheen oppisopimusoppilaaksi

Prosessiteollisuuden (metallinjalostuksen) ammattitutkinto, SSAB Raahen Teollisuusoppilaitos

Operaattoriksi SSAB:n Raahen Terästehtaalle

Raahen terästehtaalla operaattorit toimivat tiimeinä. Iivarin tiimi vastaa oman osastonsa käyttösuunnitelman mukaan kolmen tuotantolinjan toiminnasta. Tuotantoprosessin valvonnassa laadun tarkkailu on tärkeä osa työtä. Laatuvirheiden syyt ja muut ongelmatilanteet ratkotaan yhteistyönä tiimissä. Työ edellyttääkin hyviä sosiaalisia taitoja tarkkuuden ja pitkäjänteisyyden lisäksi.

Iivarille luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden osaamisen merkitys nousi esille metallien materiaaliopinnoissa. SSAB:llä on tavoitteena kehittää jatkuvasti lujempia teräslaatuja, jotka auttavat asiakkaita tekemään omista tuotteistaan esimerkiksi kevyempiä.

Tuotantolinjojen sujuva toiminta, turvallisuuden kehittäminen ja uuden oppiminen innostavat Iivaria ja lisäävät ammattiylpeyttä.

SSAB

Vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka visiona on luoda entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. Yhtiön toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.