Matikasta ja fysiikasta hyvä pohja tietomallintamiseenkin

Josefina Saarnikko
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan DI

Realistinen hippi halusi päästä "parantamaan maailmaa" teknologian avulla. Nyt Josefiina on tietomallinnuksen asiantuntija Sitowisen Tie-yksikössä ja mukana infra-alan isossa murroksessa.

Matikka, fysiikka ja ympäristö kiinnosti ja tekniikan opiskelu - "halu parantamaan maailmaa"

Opiskelemaan fysiikkaa Helsinkiin tai Turkuun vai Aalto-yliopistoon? - Käytännönläheistä, Aaltoon!

Kandiopinnot yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa, pääaine vesi- ja ympäristötekniikka, sivuaina tie- ja tieliikennetekniikka

Kesätöitä vedenpuhdistuslaitoksella ja ELY-keskuksen teiden kunnossapitoyksikössä

Maisteriopinnoissa "liian humanistinen" pääaine vaihtuu tietekniikaksi

Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, Tie- ja liikennetekniikka, suuntautuminen tietekniikka

Sitowiselle tietomallinnuksen asiantuntijaksi Tie-osastolle

Josefiina on Sitowisella Tie-osastolla, hänen tehtävänään on ohjeistaa tiesuunnittelijoita ja muita hankkeissa toimijoita. Tietomallinnus muuttaa suunnittelua ja rakentamista merkittävästi: aikaa ja resursseja säästetään, kun virheet voidaan huomata jo suunnitteluvaiheessa.

Tie-osastolla on noin 20 nuorta ammattilaista töissä. Josefiina koordinoi tietomallinnusta ja tiedonhallintaa isoissa infrahankkeissa sekä kehittää tietomallintamista. Työ on itsenäistä ja yhteistyötä sekä Sitowisen eri osastojen että hankkeissa mukana olevien muiden yritysten edustajien kanssa.

Josefiinaa motivoi työssään se, että hän pääsee uudistamaan suunnittelua ja rakentamista sen murroksessa tietomallintamisen avulla. Työ näkyy muuttuvissa toimintatavoissa ja standardoinnissa sekä erilaisina ohjeina.

Vaikka Josefiina ei itse suunnittele tai rakenna, hän on mukana suurissa infrahankkeissa, kuten Helsinki-Vantaan lentokentän terminaalin laajennuksessa, Raide-Jokerissa ja Kruunusillat -hankkeessa. “Nämä helpottavat ihmisten elämää valmistuessaan, ympäristöä unohtamatta.”

Sitowise

Sitowise on suurin suomalaisomisteinen rakennusalan suunnittelu- ja konsultointitoimisto. Sitowise suunnittelee ja rakentaa tulevaisuuden asuinympäristöjämme vastuullisesti ja yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa. Sitowisen tekeminen perustuu syvälliseen ymmärrykseen asiakkaiden tarpeista, toiveista ja odotuksista - kestävää kehitystä unohtamatta.