Ihmishenkiä pelastavaa suunnittelutyötä

Elina Kuisma
Diplomi-insinööri
Murata

Elina suunnittelee Muratalla ihmishenkiä pelastavia antureita lääketieteellisiin sovelluksiin ja instrumentteihin sekä autoteollisuudelle, missä seuraava suuri sovellusalue on itseohjautuvat autot!

Lukiossa matematiikan ja fysiikan kesäkoulussa Venäjällä: tutustumassa avaruuslentojen komentokeskukseen ja kosmonauttiin

Mitä opiskelemaan yliopistoon, matikkaa ja fysiikkaa vai tekniikkaa?

Ei tutkijaksi "isona"! Aalto-yliopistoon lukion papereilla - Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma, pääaine elektroniikka ja mittaustekniikka

Teekkarina kesätöissä Muratalla tuotannossa ja tuotekehityslaboratoriossa myös opiskelujen ohessa harjoittelijana

Vaihdossa sivuaineopintoja Saksassa Karlsruhen teknillisessä yliopistossa - mikrosysteemitekniikka ja mikroelektroniikkasuunnittelu

VTT:lle (Teknologian tutkimuskeskus) tutkimusharjoittelijaksi ja diplomityön tekeminen

Valmistuminen DI:ksi ja Muratalle testaussuunnittelijaksi

Eteneminen Muratalla anturisuunnittelijaksi

Koulutus

DI Aalto-yliopisto, pääaine elektroniikka ja mittaustekniikka, sivuaineet mikrosysteemitekniikka ja mikroelektroniikkasuunnittelu

Elina on Muratalla Electronicsilla anturisuunnittelija. Murata suunnittelee ja valmistaa MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) kiihtyvyys-, kulmanopeus ja paineantureita autoteollisuuteen, lääketieteellisiin sovelluksiin ja instrumentteihin. Murata tarjoaa antureitaan vain vaativiin olosuhteisiin. MEMS-antureiden suuri sovellusalue tulee olemaan itseohjautuvat autot.

Elinan työ anturisuunnittelijana on itsenäistä asiantuntijatyötä. Hän tekee sitä kuitenkin tiiviissä yhteistyössä projekteittain tiimissään, jossa on 11 asiantuntijaa. Muratalla toimintaympäristö on kansainvälinen ja työt tehdään useissa tuotekehitys- ja tukitiimeissä. “Anturisuunnittelijana pääsen vaikuttamaan tuotteidemme tärkeimpään osaan eli itse antureihin!”

Suunnittelijalla pitää olla vahva näkemys designin toimivuudesta ja riittävä ymmärrys myös lopputuotteesta. Anturisuunnittelijan työ jatkuu läpi tuotteen koko elinkaaren.

“Teen työtäni huippuosaajien kanssa ja pääsen ratkomaan ennestään tuntemattomia ongelmia. Opin jatkuvasti uutta ja pääsen kehittämään uutta. Samalla saan jakaa myös omaa osaamistani!”

Murata

Toimintaperiaatteemme Muratalla on innovaatioidemme ja ainutlaatuisten tuotteidemme kautta edistää yhteiskunnan kehitystä lisäten mm. liikenneturvallisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Murata Electronics Oy kuuluu japanilaiseen Murata-konserniin. Suomessa valmistamme MEMS-teknologiaan (Micro Electro Mechanical Systems) pohjautuvia erittäin pieniä anturielementtejä ja niitä hyödyntäviä komponentteja. Murata on maailmanlaajuisesti johtava elektroniikkakomponenttien valmistaja, jonka yli 70 000 työntekijästä yli 900 työskentelee Suomessa.