Hyvät liikkumisen ratkaisut – lisää CO2-vapaata pyöräilyä

Hamilkar Bergroth
Tie- ja liikennetekniikan diplomi-insinööri
A-Insinöörit

"Joukkoliikennenörtti", lapsuuden harrastus innosti opiskelemaan ja nyt Hamilkar pääsee vaikuttamaan siihen, millaista kaupunkiympäristöä ja yhteiskuntaa rakennetaan.

Lapsena "joukkoliikennenörtti", matkusti eri välineillä ja bongasi aikatauluja

Lukiossa luonnontiedelinja, kemian tekniikka kiinnosti - abi-vuonna löytyikin oma juttu opintoihin

Aalto-yliopistoon yhdyskunta- ja ympäristötekniikan ohjelmaan, pääaineeksi tie- ja liikennetekniikka

Sivuaineeksi georakentaminen, vapaaehtoisina opintoina puheviestintää ja kaavoitusta

Innolla mukana ainejärjestöissä ja ylioppilaskunnassa

Kesätyönä työharjoittelu tiekunnossapidossa, opintojen ohella työnjohtoharjoittelijana

A-Insinööreille suunnitteluharjoittelijaksi, tie-, katu- ja aluetekniikan yksikkö

Diplomityö A-Insinööreille, valmistui ja aloitti katu- ja kunnallistekniikan suunnittelijana

Koulutus

Diplomi-insinööri, Aalto-yliopisto Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma, pääaine tie- ja liikennetekniikka

Hamilkar on suunnittelija ja siltatarkastaja A-insinöörien tie-, katu- ja aluetekniikan yksikössä. A-Insinöörien eri alojen asiantuntijat laativat kaupungeille ja muille asiakkaille uusien katujen ja kunnallistekniikan kuten vesijohtojen ja viemärien suunnitelmia. Vastuullista kaupunkiympäristön ja toimivan yhteiskunnan rakentamista.

Katusuunnittelu on tiimityötä. Esimerkiksi uusien katutunneleiden sekä jalankulun ja pyöräilyn siltojen suunnittelussa tarvitaan useiden eri alojen asiantuntijoita. Suunnitelmia, laskelmia ja 3D-mallinnuksia tehdään tietokoneella, mutta maastossa käydään usein kohteiden suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Siltatarkastukset Hamilkar tekee pääosin yksin. “Mukavaa vaihtelua ja ulkotyötä kesäaikaan!”

Hamilkaria motivoi erityisesti se, kun näkee oman työnsä jäljen ja pääsee vaikuttamaan omaan ja muiden elinympäristöön. “Luova ongelmanratkaisu, esimerkiksi uuden väylän tai sillan sijainnin miettiminen innostaa. Tarvitsen siinä myös matematiikan ja geometrian osaamistani ja pyöräilyharrastuksenikin auttaa.”

A-Insinöörit

Väitämme ja uskomme, että menestys rakennetaan yhdessä. Partnerivetoinen konsernimme on rakennuttamisen, rakennesuunnittelun, infrasuunnittelun sekä kallio- ja ympäristösuunnittelun suunnannäyttäjä ja uusien yhteistyömallien luoja. Yhdessä työskentelevät toinen toistaan täydentävät kokeneet konkarit sekä nuoret, nälkäiset tekijät. Hyvän asiakaskokemuksen tuottaminen on meille intohimo. Juhlimme onnistumisia yhdessä.