Yrkeshögskolan Novia, Campus Vaasa / Novia University of Applied Sciences, Vaasa

Wolffintie 33, 65200 Vaasa

Novia Vaasa

Vaasa on n 67 000 asukkaan voimakkaasti kasvava kaupunki ja Pohjanmaan maakunnan taloudellinen keskus. Vaasan seutu kuuluu maan nopeimmin kasvaviin ja menestyksekkäimpiin alueisiin. Vaasassa on erinomaiset koulutusmahdollisuudet. Opiskelupaikkaa etsivälle täältä löytyy monia valintavaihtoehtoja. Etenkin teknisen ja taloudellisen koulutuksen tarjonta on laaja.

Yrkeshögskolan Novian Wolffintien kampus sijaitsee Palosaaren kaupunginosassa. Kampuksella on elinvoimainen opiskeluympäristö, jossa liikkuu päivittäin noin 10 000 opiskelijaa. Kampus on helposti saavutettavissa ja se sijaitsee kävelymatkan päässä keskustasta sekä matkakeskuksesta, jonne junat ja linja-autot saapuvat.

Kampuksen yhteydessä sijaitsee koulutus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnia, joka vahvistaa Vaasanseudun asemaa merkittävänä energiateknisen tiedon ja taidon keskittymänä. Technobothnia on Novian, VAMK:n ja Vaasan yliopiston yhteinen laboratorio. Korkeakoulujen ainutlaatuinen yhteistyö takaa sen, että laboratoriokokonaisuus on monipuolinen ja hyvin varusteltu, täältä löytyvät kaikki ne korkean teknologian varusteet ja koulutuksessa tarvittava käytännön tieto, joita tarvitaan Vaasasta valmistuvien tulevien insinöörien koulutukseen. Koulutus Technobothniassa toteutetaan kolmella kielellä, ja houkutteleva ympäristö luo hyvät edellytykset teknisen alan uusille ja innovatiivisille projekteille, joista hyötyy myös elinkeinoelämä.

Novia Vaasa

Vaasa is a vastly growing city of approximately 67 000 inhabitants and is the economic center of Ostrobothnia. Vaasa is one of the fastest growing and most successful regions in the country. The city offers excellent educational opportunities and there are a lot of options here if you are looking for a place to study, especially if you are interested in the fields of technology or economics.

The Vaasa Campus is located on Palosaari. The campus is easily accessible and within walking distance of the City Centre, as well as being close to the Travel Centre where trains and busses arrive. The campus has a vibrant study environment, with approximately 10,000 students on the move every day.

On campus, you’ll find the research and training laboratory Technobothnia. The laboratory strengthens the position of the Vaasa region as a major centre of energy technology knowledge and skills. Technobothnia is a joint laboratory, co-owned by Novia UAS, Vaasa UAS, and the University of Vaasa. The unique cooperation of universities ensures that the laboratory is diversified and well equipped. There you will find all of the high-tech equipment and knowledge needed for training future engineers from Vaasa. In Technobothnia, studies are carried out in three languages, and the environment creates good conditions for new and innovative projects in the field of technology, which also benefits the business community.

Kaupan päälle kielitaito – opiskele Yrkeshögskolan Noviassa!
Novia on Suomen suurin ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu ja meiltä löytyy koulutuksia, jotka antavat loistavan alun urallesi.

Noviassa on 4 000 opiskelijaa ja noin 300 työntekijää, jotka kouluttavat kovatasoisia ammattilaisia elinkeinoelämän tarpeisiin. Novia osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen. Haluamme nähdä opiskelijoidemme kasvavan ammatillisessa roolissaan ja antaa heille tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista. Tarjoamme monenlaisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia myös jo työelämässä oleville. Tuemme osaamisen jatkuvaa kehittämistä tarjoamalla TKI-työtä, johon osallistuvat niin opiskelijat kuin henkilöstökin. Tarjoamme ruotsin- ja englanninkielistä koulutusta monella eri alalla.

Novialla voit opiskella ammattikorkeakoulututkinnon ja ylempi AMK-tutkinnon ruotsin- ja englanninkielisessä koulutusohjelmissa Bachelor’s degree ja Master’s Degree. Novia tarjoaa myös erikoistumis- ja täydennyskoulutusta sekä avoimia ammattikorkeakouluopintoja.

Opiskele englanniksi tai ruotsiksi, tarjolla laaja valikoima AMK- ja ylempi AMK-tutkintoja!

Study at Novia UAS and you’ll get language skills as an extra bonus!
Novia UAS is the largest Swedish-speaking university of applied sciences in Finland, and we offer degree programmes that can give you a great start in your career.

Novia has 4,500 students and about 320 employees who educate hard-core professionals for the needs of the business sector. Novia is actively involved in social development. We want to see our students grow in their professional role and give them the skills needed for the future. We also offer a wide range of opportunities for those already working. We support the continuous development of competence by providing Research, Development, and Innovation (RDI) projects involving both students and staff.

At Novia UAS, you can study in either Swedish or English, we offer a wide range of degree programmes at both bachelor and master level. We also offer specialisations, Continuing Education, and studies within the Open UAS.

Katso lisää / Read more here

Novian tekniikan alan AMK-koulutukset:

Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik (Rakennustekniikka)
– Konstruktionsplanering (Rakennesuunnittelu)

Ingenjör (YH), el- och automationsteknik (Sähkö- ja automaatiotekniikka)
– Automationsteknik (Automaatiotekniikka)
– Elkraftsteknik (Sähkötekniikka)
– Energy Technology (Energiatekniikka)

Ingenjör (YH), informationsteknik (Tietotekniikka)

Ingenjör (YH), lantmäteriteknik (Maanmittaustekniikka)

Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik (Kone- ja tuotantotekniikka)
– Bil- och transportteknik (Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka)
– Drift- och processteknik (Käyttö- ja prosessitekniikka)
– Maskinkonstruktion (Konetekniikka)
Ingenjör (YH), produktionsekonomi (Tuotantotalous)

Koulutustarjonta vaihtelee: tutustu tarkempaan tekniikan koulutustarjontaan ja hakuaikoihin osoitteessa novia.fi.

Bachelor’s Degree Programmes in Technology at Novia UAS (only in Swedish):

Ingenjör (YH), byggnads-och samhällsteknik (Civil and Construction Engineering)
– Konstruktionsplanering (Structural Design)

Ingenjör (YH), el- och automationteknik (Electrical Engineering and Automation)
– Automationsteknik (Automation Technology)
– Elkraftsteknik (Electrical Power Engineering)
– Energy Technology

Ingenjör (YH), informationsteknik (Information Technology)

Ingenjör (YH), lantmäteriteknik (Land Surveying)

Ingenjör (YH), Maskin-och produktionsteknik (Mechanical and Production Engineering)
– Bil-och transportteknik (Automotive Technology)
– Drifts- och processteknik (Operations and Process Technology)
– Maskinkonstruktion (Mechanical Engineering)

Ingenjör (Y), produktionsekonomi (Industrial Management and Engineering)

Applicable degree programmes may vary, please check out more detailed information about available
degree programmes and application periods at novia.fi.

Katso lisää / Read more here

AMK-tutkinnot ja ylemmät AMK-tutkinnot englanninkielellä / Degree Programmes at Novia UAS (in English):

Bachelor of Engineering, Information Technology
Master of Engineering, Intelligent Systems
Master of Engineering, Industrial Management and Engineering

Koulutustarjonta vaihtelee: tutustu tarkempaan tekniikan koulutustarjontaan ja hakuaikoihin osoitteessa novia.fi.

Applicable degree programmes may vary, please check out more detailed information about available degree programmes and application periods at novia.fi.

Katso lisää / Read more here