Vaasan yliopisto

 Wolffintie 34, 65200 Vaasa

Vaasan yliopisto

Me Vaasan yliopistossa ratkomme suuria globaaleja haasteita ja luomme kestävämpää tulevaisuutta. Olemme vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut tiedeyliopisto.

Vaasan yliopistossa voi opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. Meillä on yli 5000 opiskelijaa. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita asiantuntijoita johtamaan muutosta. Meiltä valmistuu uudella tavalla ajattelevia ja ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä.

Panostamme vahvasti koulutuksen laatuun, digitalisaatioon sekä opiskelijoiden hyvinvointiin ja ohjaukseen. Yliopistomme on tiivis yhteisö, jossa kaveria ei jätetä. Meillä on hyvä yhteishenki ja loistava ilmapiiri. Opiskelun ytimessä ovat ajankohtaiset, uusimpaan tutkimustietoon perustuvat sisällöt, teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen ja opiskelijoiden omaehtoiset projektit.

Työnantajat arvostavat Vaasan yliopistosta saatua tutkintoa, ja meiltä valmistuneet työllistyvät erinomaisesti. Opintomme vastaavat modernin työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Suomen kaunein kampus kutsuu. Opiskelet meren rannalla aivan keskustan lähellä. Uudistamme kaunista kampustamme parhaillaan maailmanluokan kohtaamispaikaksi kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Uuden energian edelläkävijä

Maailma tarvitsee kestäviä ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Kotimaiset ja kansainväliset yritykset hakevat puhtaan energian huippuosaajia. Koulutamme diplomi-insinöörejä energia-alalle rakentamaan kestävää hyvinvointia. Vaasa on Suomen energiapääkaupunki. Meiltä valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua.

Energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelma 

Tekniikan alan DIA-yhteisvalinnassa (Opintopolku.fi) haet suoraan opintosuuntakohtaisiin hakukohteisiin:

Automaatio ja tietotekniikka 

Älykäs automaatio ja tietotekniikka parantavat sähkö- ja energiajärjestelmien luotettavuutta sekä energiatehokkuutta. Opit johtamaan ohjelmistoprojekteja sekä suunnittelemaan älykkäitä järjestelmiä hyödyntäen muun muassa koneoppimista. Osaat rakentaa laitesovelluksia käyttäen elektroniikkaa, nopeita laskentapiirejä ja tietoliikennetekniikkaa. Optimaalisten ratkaisujen etsimiseen käytät tietokonemallintamista ja tekoälymenetelmiä.

Sähkö- ja energiatekniikka 

Taloudellisesti tuotettu energia ja luotettava sähkönjakelu ovat hyvinvointimme edellytyksiä. Sähkötekniikassa syventymiskohteita ovat sähköntuotanto, sähköverkot ja sähkön käyttö. Opit muun muassa mallintamaan hajautettua energiantuotantoa ja sähköjärjestelmien suojausta. Opit myös suunnittelemaan sähkökonekäyttöjä, taajuusmuuttajia ja tehoelektroniikkalaitteita. Energiatekniikassa syventymiskohteita ovat joustava energiantuotanto diesel- ja kaasumoottoreilla, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat sekä uusiutuvat polttoaineet. Käytännön ongelmanratkaisun avulla löydät kestäviä energiaratkaisuja.

Tuotantotalous 

Kilpailukykyinen energia-alan liiketoiminta edellyttää paitsi jatkuvaa teknologian ja tuotannon kehittämistä myös kestävän kehityksen huomioimista. Opit johtamaan tuotanto-, laatu-, tuotekehitys- ja projektitoimintaa. Analysoimalla datamassoja tilastollisin menetelmin kehität energiajärjestelmiä ja niihin liittyvää liiketoimintaa kokonaisuutena paremmiksi.

Katso lisää

Energia- ja informaatiotekniikan maisteriohjelma, DI

Opintosuunnat:

Sähkötekniikan suunnan tavoitteena on sähköenergia-alan diplomi-insinöörin pätevyys. Opinnot kattavat sähkön tuotannon, älykkäät sähköverkot ja tehoelektroniikan sovellukset.

Energiatekniikan suunnan tavoitteena on energia-alan diplomi-insinöörin pätevyys. Opinnot suuntautuvat soveltavaan termodynamiikkaan, polttomoottoritekniikkaan ja uusiutuviin energialähteisiin.

Automaatio ja tietotekniikka -suunnasta valmistuvat diplomi-insinöörit osaavat ratkaista monimutkaisia ongelmia tietokonemallinnuksen avulla ja kehittää energiajärjestelmiin uusia digitaalisia ratkaisuja käyttäen huippunopeita erikoistuneita laskentapiirejä.

Katso lisää