Itä-Suomen yliopisto, Kuopio / University of Eastern Finland, Kuopio

Kuopion kampus

Yliopistonranta 1, 70210 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisin tiedeyliopisto. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja kansainvälisissä tehtävissä.”

Kuopio campus

The University of Eastern Finland is Finland’s most multidisciplinary university. We offer degree education in nearly 100 major subjects and in many fields a completely free minor subject study right. Teaching based on the latest research, a broad provision of study opportunities and flexible study opportunities make our university a desired place to study. Our graduates have good skills for working in the changing business world and in international tasks.

Teknillinen fysiikka

Meillä opiskelija on osa tiedeyhteisöämme. Yhdessä opiskelijoiden kanssa kehitetyt modernit oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät antavat mahdollisuuden opiskelijalähtöiseen oppimiseen ja edellytykset pärjätä vaativissa opinnoissamme.

Teknillisen fysiikan koulutusohjelma tuottaa osaajia tekniikan vaativimpiin tehtäviin. Koulutus pohjautuu kansanvälisesti johtavaan tieteelliseen tutkimukseen, jota sovelletaan sekä isoissa kansainvälisissä että pienemmissä tutkijoiden perustamissa yrityksissä. Voit suuntautua joko ilmakehäfysiikkaan, laskennalliseen tekniikkaan, lääketieteelliseen fysiikkaan ja tekniikkaan tai materiaalitekniikkaan.

Valmistuneiden maailmanlaajuisilta työmarkkinoilta voit löytää itsellesi paikan esimerkiksi tutkimus-, tuotekehitys- ja viranomaistehtävistä, sairaalafyysikkona, huippututkijana, kouluttajana, erilaisista johtotehtävistä tai kenties perustat oman teknologiayrityksen.

Technical Physics

Our students are a part of our scientific community. Modern learning environments and teaching methods developed together with students provide an opportunity for student-centred learning and the prerequisites for coping with our demanding studies.

The degree programme of Technical Physics produces experts for the most demanding tasks in technology. The education is based on internationally leading scientific research, which is applied in both large international and smaller companies founded by researchers. You can focus on either atmospheric physics, computational technology, medical physics and technology, or materials technology.

You can find a place in the global labour market for graduates, for example, in research, product development and public official duties, as a hospital physicist, as a top researcher, as a trainer, in various management positions, or perhaps set up your own technology company.

Tutustu teknillisen fysiikan koulutukseen / Explore technical physics education

Opiskelijan Kuopio

Kuopion kampus sijaitsee kauniissa vehreässä ympäristössä, aivan järven rannalla Savilahden alueella. Kehittyvään Savilahteen rakennetaan elävää kaupunginosaa, jossa olisi mahdollisuus opiskella, tehdä töitä ja asua.

Kuopion kampuksen lähes 7000 tutkinto-opiskelijaa pitävät huolen siitä, että kampuksella käy kuhina. Kampuksen ravintolapalvelut tarjoavat monipuolisesti vaihtoehtoja lounas- tai kahvihetkelle. Opiskelijalle tärkeät palvelut sijaitsevat lähellä. Myös ylioppilaskunnan toimisto sijaitsee kampuksella.

Kaupungin keskustasta pääsevät sujuvasti kävellen tai pyöräillen parin kilometrin matkan kampukselle.

Kuopio for students

The Kuopio campus is located in beautiful, lush surroundings, right by a lake in the Savilahti area. A lively part of the city is being built in the developing Savilahti area, where you can study, work and live.

Nearly 7,000 degree students at the Kuopio campus make sure that the campus is busy. The campus restaurant services offer versatile alternatives for lunch or coffee. The services that are important to students are located nearby. The student union office is also located at the campus.

From the city centre, you can walk or bicycle the few kilometres to the campus.

Katso lisää / See more