Itä-Suomen yliopisto, Joensuu / University of Eastern Finland, Joensuu

Joensuun kampus

Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisin tiedeyliopisto. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja kansainvälisissä tehtävissä.

Joensuu campus

Address: Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu

The University of Eastern Finland is Finland’s most multidisciplinary university. We offer degree education in nearly 100 major subjects and in many fields a completely free minor subject study right. Teaching based on the latest research, a broad provision of study opportunities and flexible study opportunities make our university a desired place to study. Our graduates have good skills for working in the changing business world and in international tasks.

Kestävät teknologiat

Kestävät teknologiat -koulutusohjelma on monialainen, tulevaisuuteen suuntaava kokonaisuus. Ohjelmassa saatavan osaamisen kautta edistetään vastuullista tuotantoa ja resurssien käyttöä. Koulutuksessa saadaan ymmärrystä siitä, miten tuote tehdään, mutta opitaan myös arvioimaan sen liiketaloudellista potentiaalia ja kestävyysnäkökulmia prosessin eri vaiheissa. Tietojohtamisen kautta tutkitaan erilaisia tekniikoita ja käytäntöjä, joilla informaatiota voidaan hallinnoida, analysoida ja hyödyntää. Keskiössä on tiedon rooli organisaation eri toiminnoissa.

Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden opiskella tieto- ja materiaalitekniikan osaajaksi erilaisiin tuotekehitys-, tutkimus-, ja asiantuntijatehtäviin. Vahvistat kandidaattivaiheessa hankittua laaja-alaista osaamistasi syventyen DI-vaiheessa teollisesti valmistettujen tuotteiden valmistukseen ja niiden ominaisuudet mahdollistaviin sovelluksiin. Syvennä osaamistasi suuntaamalla opintojasi joko materiaalien ja teollisten tuotteiden maailmaan tai tietojohtamiseen ja digitaalisiin tuotteisiin. Molemmat suuntautumiset antavat erinomaiset valmiudet monipuolisiin urapolkuihin tuotekehityksestä johtotehtäviin.

Sustainable Technologies

The Sustainable Technologies degree programme is a multidisciplinary, future-oriented entity. It promotes responsible production and resource use through the expertise gained in the programme. The education provides an understanding of how the product is made, but students also learn to assess its business potential and sustainability perspectives at different stages of the process. We use knowledge management to study different technologies and practices that can be used to manage, analyse and utilise information. The role of information in the organisation’s various functions is central.

The degree programme offers an opportunity to become an ICT or materials technology expert for various product development, research and expert tasks. In the master’s degree phase, you will strengthen your extensive competence acquired during the bachelor’s degree phase, focusing on manufacturing industrially manufactured products and their properties in applications that enable them. You deepen your competence by focusing your studies on either the world of materials and industrial products or knowledge management and digital products. Both orientations provide excellent skills for diverse career paths from product development to management tasks.

Tutustu kestävien teknologioiden koulutukseen / Explore sustainable technologies education

Fotoniikka

Fotoniikka on näkymättömään ja näkyvään valoon perustuva tieteen ja tekniikan ala, joka mahdollistaa monet tutut ja tulevaisuuden sovellukset kuten optisen tietoliikenteen, laserkirurgian, aurinkokennot ja virtuaali- sekä lisätyn todellisuuden näytöt. Fotoniikalla on merkittävä rooli tulevaisuuden teknologioita kehitettäessä!

Fotoniikan koulutus antaa sinulle huippuvalmiudet toimia fotoniikan alalla tutkimus-, tuotekehitys- asiantuntija- ja johtotehtävissä. Fotoniikan opinnot koostuvat kandidaattivaiheen laaja-alaisista fysiikan ja matematiikan opinnoista, joita täydennetään yrityksissä tarvittavaa osaamista tarjoavilla kursseilla.

Photonics

Photonics is a field of science and technology based on invisible and visible light that enables many familiar and future applications such as optical telecommunications, laser surgery, solar cells, and virtual and augmented reality displays. Photonics plays an important role in the development of future technologies!

Photonics education provides you with excellent capabilities to work in research, product development, and expert and management positions in the field of photonics. Photonics education consist of extensive studies in physics and mathematics at the bachelor’s degree stage, which are supplemented by courses that offer the competence required in companies.

Tutustu fotoniikan koulutukseen / Explore photonics education

Opiskelijan Joensuu

Joensuun kaupunki on Suomen 12. suurin kaupunki. Joensuu sijaitsee Itä-Suomen läänissä Pohjois-Karjalan maakunnassa.

Joensuun tiivis ja helppokulkuinen kampus sijaitsee aivan Joensuun keskustan tuntumassa, joten kaikki keskeiset palvelut ovat lähellä. Ylioppilaskunta ja terveydenhuollon palvelut löytyvät kampukselta, ja yliopiston harjoittelukoulu on myös aivan kampuksen kainalossa.

Joensuu on aito opiskelijakaupunki: kampuksella opiskelee jo yli 9000 tutkinto-opiskelijaa, joten elämä kampusalueella on vilkasta. Kampuksen uudet itseopiskelutilat tarjoavat hyvät puitteet opiskelulle. Lukuisat ravintolat ja kahvilat tarjoavat lounasta ja pientä purtavaa nautittavaksi opiskelun lomassa.

Kampukselta on vain 500 metrin matka kaupungin keskustaan sekä monipuolisten urheilumahdollisuuksien tai luonnon äärelle.

Joensuu for students

The City of Joensuu is Finland’s 12th largest city. Joensuu is located in Eastern Finland in the region of North Karelia.

Joensuu’s compact, accessible campus is located right next to the city centre, so all key services are close. The student union and health care services are located at the campus, and the university’s Teacher Training School is also right there next to the campus.

Joensuu is a genuine university city: more than 9,000 degree students are studying at the campus, so life gets busy there. The new campus self-study facilities offer a good setting for studying. Numerous restaurants and cafés offer lunch and small snacks for your enjoyment while studying.

It is only 500 metres from the campus to the city centre and to diverse sporting opportunities or nature.

Katso lisää / See more