Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio / Savonia University of Applied Sciences, Kuopio

Microkatu 1, 70210 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio

Opiskelua, unohtumattomia elämyksiä ja kaikkea siltä väliltä! Yhtenä Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista Savonia tarjoaa puitteet monipuoliseen opiskeluun. Meillä opiskelet tutkinnon päiväopiskeluna, työn ohessa tai suoritat opintoja joustavasti avoimessa AMK:ssa. Kolme kampusta, kuusi koulutusalaa, yli 40 koulutusohjelmaa.

Savonia University of Applied Sciences, Kuopio

Studying, unforgettable experiences and everything in between! As one of the largest universities of applied sciences in Finland, Savonia provides a framework for versatile studies. We have you studying as a day study degree, as part of the work, or you are studying flexibly at open university of applied sciences. Three campuses, six fields of education, over 40 training programs.