Lapin ammattikorkeakoulu Rovaniemi

Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi

Lapin AMK – Rovaniemi

Rovaniemi eli Rollo on opiskelijoiden valtaama Lapin matkailun pääkaupunki. Kaupungin ilmapiiri on kepeä ja kansainvälinen eikä vähiten sen vuoksi, että opiskelijoita on todella paljon. Rantavitikan toimipaikka on Lapin ammattikorkeakoulun keskuskampus. Siellä opiskelevat fysioterapian, hoitotyön, liiketalouden, matkailun, maa- ja metsätalouden ja tekniikan alojen opiskelijat.

Hae tekniikan koulutuksiin yhteishauissa

Lapin AMK – Pohjoista tekoa

Olemme kylmiä. Olemme kuumia. Näemme valoa kaikkialla, myös pimeydessä. Olemme sitkeitä ja elämme kiihkeästi.

Muovaamme, teemme ja innostumme. Valitsemme ne välineet, jotka toimivat meille parhaiten. Annamme tiedon kulkea, sillä yhdessä olemme enemmän. Kuljemme itse niitä polkuja, joilta löytyy parhaat paikat oppia. Luotamme tekemiseen, oivaltamiseen ja muutoksiin mahdollisuuksina.

Meillä on tahto kasvaa kaikissa olosuhteissa.

Kampuksemme ovat Kemissä, Torniossa, Rovaniemellä  ja virtuaalikampus verkossa.

Katso lisää

BACHELOR OF ENGINEERING, MACHINE LEARNING AND DATA ENGINEERING

Koneoppimisen ja datan käsittelyn asiantuntija

Koulutus tarjoaa mahdollisuudet toimia koneoppimisen ja datan käsittelyn osaajana, asiantuntijana ja myös tämän aihealueen yrittäjänä, niin paikallisessa kuin kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Englanninkielinen koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä pohjoisen teollisuuden ja yrityskentän kanssa. Opinnot antavat kokonaiskuvan yritysten ja teollisuuden toiminnasta ja opiskelet koneoppimisen eri osa-alueita, kuten ohjelmointia, matemaattisia menetelmiä, algoritmien suunnittelua, datan keruun eri osa-alueita sensoreista pilviteknologioihin sekä opit projektityöskentelyä.

Saat käytännön osaamista erilaisissa haastavissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä toimimiseen. Kansainväliset opiskelijat opiskelevat myös 20 opintopistettä suomen kieltä. Suomalaiset opiskelijat suorittavat englannin ja ruotsin kielen opintoja. Datan konepohjaisen käsittelyn ja päätöksenteon kehittämisessä huomioit vastuullisen ja arvopohjaisen näkökulman. Opinnoissasi kehität ennakointiosaamistasi ja löydät uusia toimintatapoja vastuullisen ja datapohjaisen liiketoiminnan vahvistamiseen. Opintoihin liittyy ohjattua ja tavoitteellista harjoittelua. Yhdessä koulutus ja yritykset ohjaavat osaamisesi kehittymistä kohti yhteisiä, ennakolta sovittuja päämääriä.

Katso lisää

INSINÖÖRI (AMK), MAANMITTAUSTEKNIIKKA

Luotettavan paikkatiedon ja kiinteistötalouden ammattilainen

Maanmittausinsinöörinä tuotat paikkatietoja sekä vastaat kiinteistöjen muodostuksesta ja niitä koskevien tietojen luotettavuudesta. Opinnoissa korostetaan maanmittausalan teknisiä taitoja ja projektien hallintaa, yhteistyötaitoja ja mahdollisuutta toimia yrittäjänä. Mittaustekniikkaan liittyvissä ammattiopinnoissa on maasto- ja rakennusmittauksia, paikkatietotekniikkaa, kaukokartoitusta, kartoitushankkeiden suunnittelua ja paikkatietojen mallinnusta. Kiinteistötalouteen liittyvät opinnot sisältävät toimitustuotantoa, maankäytön suunnittelua, kiinteistöliiketoimintaa ja lainsäädäntöä. Koulutus antaa valmiudet työskennellä maastossa mittaustöissä ja kiinteistötoimituksissa sekä toimistossa suunnittelu- ja aineistojen käsittelytehtävissä valtion ja kuntien organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä tai yrittäjinä.

Katso lisää

INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Arktisten olosuhteiden älykäs rakentaja

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä suunnittelet ja toteutat tulevaisuuden rakennuksia, teitä, katu- ja kaivoksia sekä vesi- ja jätehuoltojärjestelmiä. Voit toimia talon rakentamisen lisäksi myös infrarakentamisen ja kaivosalan eri tehtävissä sekä nykyaikaisten energiajärjestelmien ja talotekniikan asiantuntijatehtävissä. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnoissa perehdytään arktisten olosuhteiden hallintaan sekä älykkääseen rakennettuun ympäristöön. Opit ammattiaineiden perusteet ja sovellat niitä ajankohtaisiin käytännön rakennuskohteisiin.

Katso lisää

INSINÖÖRI (AMK), TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Kasvualojen ratkaisujen kehittäjä

Toimit digitalisaation ytimessä kehittämällä ja hallitsemalla ICT-järjestelmiä. Uranäkymäsi ovat laajat. Valmistuttuasi voit toimia monipuolisissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa tai itsenäisenä yrittäjänä. Opit suunnittelemaan, kehittämään ja hallinnoimaan tietoteknisiä laitteita ja – järjestelmiä, robotteja, ohjelmistoja sekä pelejä ja simulaatioita. Voit suuntautua ohjelmistokehittäjäksi tai informaatiohallinnon asiantuntijaksi. Päiväopinnoissa sinulla on lisäksi mahdollisuus suuntautua kyberfyysisten järjestelmien kehittäjäksi. Saat käyttöösi modernit laboratoriot ja Lapin AMKin vahvan työelämäyhteistyön.

Katso lisää