Lapin AMK Kemi

Tietokatu 1, 94600 Kemi

 

 

 

 

 

Kemillä on hurja maine, eikä kukaan oikein tiedä miksi. Ihmiset ovat käsittämättömän välittömiä ja ystävällisiä! Hulluista tempauksista ja värikkäistä persoonistaan kaupunkilaiset ovat ylpeitä. Kampuksellamme Kosmos-talossa tunnelma on avara, aurinkoinen ja innostava. Talossa on ravintoloiden lisäksi mm. opiskelijoiden olohuone ja kuntosali. Kaikki oppimisympäristöt on uusittu ja laitteet ovat uusinta uutta. Kosmoksessa opiskelevat insinööriopiskelijoiden lisäksi hoitotyön, sosiaalialan ja vanhustyön opiskelijat.

Haku tekniikan koulutuksiin yhteishauissa.

Lapin AMK – Pohjoista tekoa

Olemme kylmiä. Olemme kuumia. Näemme valoa kaikkialla, myös pimeydessä. Olemme sitkeitä ja elämme kiihkeästi.

Muovaamme, teemme ja innostumme. Valitsemme ne välineet, jotka toimivat meille parhaiten. Annamme tiedon kulkea, sillä yhdessä olemme enemmän. Kuljemme itse niitä polkuja, joilta löytyy parhaat paikat oppia. Luotamme tekemiseen, oivaltamiseen ja muutoksiin mahdollisuuksina.

Meillä on tahto kasvaa kaikissa olosuhteissa.

Kampuksemme ovat Kemissä, Torniossa, Rovaniemellä  ja virtuaalikampus verkossa.

Katso lisää

INSINÖÖRI (AMK), KONETEKNIIKKA

Teknisten ratkaisujen, teollisuuden ja kiertotalouden edelläkävijä

Konetekniikan insinöörinä toimit teollisuuden tai sen alihankintaverkoston suunnittelu-, tuotanto-, käyttö-, kunnossapito- ja johtotehtävissä. Konetekniikan koulutuksemme kattaa erilaisten teknisten ratkaisuiden ja järjestelmien tuntemuksen. Tavoitteena on antaa tietous teollisuudessa käytettävien laitteiden ja järjestelmien suunnittelusta, valmistuksesta, kunnossapidosta sekä toimintaperiaatteista ja rakenteista. Opinnoissa voit syventää osaamistasi kunnossapidon, materiaalitekniikan tai tuotekehityksen aihealueilla. Kiertotalous toimii opinnoissasi läpileikkaavana teemana. Käytännönläheisessä koulutuksessa yhdistämme teoriaa käytäntöön laboratorio- ja harjoitustöillä. Opinnoissa pääset myös ratkaisemaan työelämälähtöisiä ongelmia projektimuotoisesti. Konetekniikan opiskelijoillamme on mahdollisuus hakeutua suorittamaan kaksoistutkinto, joka toteutetaan yhteistyössä Technikum Wienin kanssa.

Katso lisää

INSINÖÖRI (AMK), SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA

Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kestävä kehittäjä

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä suunnittelet, toteutat ja käyttöönotat energiatehokkaita sähkö- ja automaatio­toteutuksia ja järjestelmiä sekä vastaat niiden käynnissä- ja ylläpidosta. Sähkö- ja automaatiotekniikka kattaa erilaisten sähköteknisten ratkaisujen, järjestelmien toimintaperiaatteiden ja käytön tuntemuksen sekä kestävää kehitystä edistävien uusiutuvien energioiden tuotantoratkaisut.

Sähkö- ja automaatioalan ammattiaineet opiskellaan teoreettisen opetuksen lisäksi käytännönläheisesti alan oppimisympäristöjä edustavissa laboratorioissa. Sähkötekniikan insinöörinä voit työllistyä esimerkiksi kaivoksiin, suunnittelutoimistoihin, energia- ja teollisuuslaitoksiin, verkkoyhtiöihin-, automaatio-, sähkö- tai kunnossapitoalan yrityksiin.

Katso lisää