Jyväskylän yliopisto

Mattilanniemi 2, 40014 Jyväskylän yliopisto

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomi-insinööriksi merkityksellisiin asioihin

Jyväskylän yliopistossa voit opiskella diplomi-insinööriksi kahdessa koulutusohjelmassa. Tieto- ja ohjelmistotekniikassa tekninen osaaminen yhdistyy ihmistieteisiin, kun taas teknologiajohtamisessa tekninen osaaminen yhdistyy johtamiseen ja liiketalouteen.

Valitsemalla tietotekniikan rinnalle itsellesi tärkeitä ja kiinnostavia aineita, osaamisesi antaa mahdollisuuden tehdä sinulle merkityksellisiä asioita – sellaisia, joita haluat tehdä myös ammatiksi.

Tekniikan koulutus sijoittuu informaatioteknologian tiedekuntaan, joka on maamme suurimpia IT-alan kouluttajia.

Katso DI-koulutuksen esittelyvideo

 

 

 

Katso lisää

Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaattiohjelma

Yhteiskunnassa on tarve järjestelmille, jotka sujuvoittavat arkea ja tekevät yhä useamman elämästä inhimillisempää. Esimerkkejä on joka puolella aina varhaiskasvatuksesta hoivatyöhön ja media-alasta urheiluvalmennukseen. Näiden järjestelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan IT-alan ammattilaisia, jotka ymmärtävät sekä koneita että ihmisiä.

Tieto- ja ohjelmistotekniikan koulutusohjelma antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden valita tietotekniikan opintojen rinnalle ihmistieteitä. Valitse teknologian rinnalle esimerkiksi liikuntatieteitä, psykologiaa, viestintää tai vaikkapa musiikkitiedettä.

Katso lisää

Teknologiajohtaminen

Teknologian kehittämiseen tarvitaan oivalluksia, toteutustaitoa, tekijöitä ja rahoitusta. Teknologiajohtamisen koulutusohjelma tuo yhteen teknisen ammattitaidon, asiantuntijaryhmien johtamisen ja liiketaloudellisen osaamisen. Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia vaativissa teknologia-alan asiantuntija- ja johtotehtävissä suurista kansainvälisistä toimijoista pieniin startup-yrityksiin.

Katso lisää

Haluan diplomi-insinööriksi

Diplomi-insinöörikoulutus

Yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään diplomi-insinöörin tutkintoon. Yhteisvalintaan kuuluu kahdeksan yliopistoa ja 47 diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa hakukohdetta.

Kaikkiin näihin hakukohteisiin  voit hakea yhteisvalinnassa samalla pääsykokeella. Valintaperusteet ovat kaikissa yliopistoissa samat lukuun ottamatta todistusvalinnan kynnysehtoja, jotka vaihtelevat hakukohteittain.

Voit osallistua hakukohteestasi – tai hakukohteistasi – riippumatta valintakokeisiin millä tahansa seitsemästä koepaikkakunnasta (Espoo, Jyväskylä, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa). Koepaikkakuntaa kysytään hakulomakkeella Opintopolussa.

Katso lisää

Opiskelijakaupunki Jyväskylä

Mikä tekee kaupungistasi opiskelijakaupungin? Tietenkin laaja valikoima oppilaitoksia, mutta ennen kaikkea ihmiset, opiskelijat itse ja opiskelijaelämä. Lähes joka kolmas Jyväskylän asukas on opiskelija. Täällä Keski-Suomen sulatusuunissa sinut hyväksytään sellaisena kuin olet, puhuitpa mitä murretta tahansa, tai vaikka äidinkielenäsi vierasta kieltä – kuten yhä useampi tekee. Kaupungin 40 000 opiskelijaa muodostavat aktiivisen yhteisön, josta on helppo löytää oma verkostonsa, ystäviä ja sielunkumppaneita. Kaupunki sykkii liikuntaa, kulttuuria ja tapahtumia. Jyväskylässä löydät ainekset sinua kiinnostavaan ja kiehtovaan opiskelijaelämään joka päivä.

Katso lisää