Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä

Mattilanniemi 2, 40014 Jyväskylän yliopisto

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomi-insinööriksi merkityksellisiin asioihin

Jyväskylän yliopistossa voit opiskella diplomi-insinööriksi kahdessa koulutusohjelmassa. Tieto- ja ohjelmistotekniikassa tekninen osaaminen yhdistyy ihmistieteisiin, kun taas teknologiajohtamisessa tekninen osaaminen yhdistyy johtamiseen ja liiketalouteen.

Valitsemalla tietotekniikan rinnalle itsellesi tärkeitä ja kiinnostavia aineita, osaamisesi antaa mahdollisuuden tehdä sinulle merkityksellisiä asioita – sellaisia, joita haluat tehdä myös ammatiksi.

Tekniikan koulutus sijoittuu informaatioteknologian tiedekuntaan, joka on maamme suurimpia IT-alan kouluttajia.

Graduate a Master of Science in Engineering and Create Things that Matter

At the University of Jyväskylä, you can study to become a Master of Science in Engineering in two separate degree programmes. Information and Software Engineering combines technical skills and combines them together with human sciences, whereas Technology Management combines technical expertise with management and business skills.

By complementing your studies in information technology with subjects that are important and interesting to you, your skillset will allow you to do things that are meaningful to you – things you want to pursue a career in.

The Faculty of Information technology in the University of Jyväskylä is one of the largest IT educators in Finland.

 

Katso lisää / Read more

Tieto- ja ohjelmistotekniikka

Yhteiskunnassa on tarve järjestelmille, jotka sujuvoittavat arkea ja tekevät yhä useamman elämästä inhimillisempää. Esimerkkejä on joka puolella aina varhaiskasvatuksesta hoivatyöhön ja media-alasta urheiluvalmennukseen. Näiden järjestelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan IT-alan ammattilaisia, jotka ymmärtävät sekä koneita että ihmisiä.

Tieto- ja ohjelmistotekniikan koulutusohjelma antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden valita tietotekniikan opintojen rinnalle ihmistieteitä. Valitse teknologian rinnalle esimerkiksi liikuntatieteitä, psykologiaa, viestintää tai vaikkapa musiikkitiedettä.

Information and Software Engineering

There is a growing need in society for IT systems that streamline everyday life and make life more humane for more and more people. There are examples everywhere from early childhood education to nursing care and from media sector to sports and well-being coaching. Designing and implementing these systems requires IT professionals who understand both machines and people.

The degree programme in Information and Software Engineering offers a unique opportunity to choose human sciences alongside information technology studies. Choose from subjects such as sports science, psychology, communication or even musicology.

Katso lisää / Read more

Teknologiajohtaminen

Teknologian kehittämiseen tarvitaan oivalluksia, toteutustaitoa, tekijöitä ja rahoitusta. Teknologiajohtamisen koulutusohjelma tuo yhteen teknisen ammattitaidon, asiantuntijaryhmien johtamisen ja liiketaloudellisen osaamisen. Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia vaativissa teknologia-alan asiantuntija- ja johtotehtävissä suurista kansainvälisistä toimijoista pieniin startup-yrityksiin.

Technology Management

Developing technology requires insight, implementation skills, people, and funding. The degree programme in Technology Management brings together technical expertise, business skills and leading a team of specialist.

The degree programme equips you to work in demanding expert and managerial positions in the field of technology, from large international players to small start-ups.

Katso lisää / Read more

Haluan diplomi-insinööriksi

Diplomi-insinöörikoulutus

Yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään diplomi-insinöörin tutkintoon. Yhteisvalintaan kuuluu kahdeksan yliopistoa ja 47 diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa hakukohdetta.

Kaikkiin näihin hakukohteisiin  voit hakea yhteisvalinnassa samalla pääsykokeella. Valintaperusteet ovat kaikissa yliopistoissa samat lukuun ottamatta todistusvalinnan kynnysehtoja, jotka vaihtelevat hakukohteittain.

Voit osallistua hakukohteestasi – tai hakukohteistasi – riippumatta valintakokeisiin millä tahansa seitsemästä koepaikkakunnasta (Espoo, Jyväskylä, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa). Koepaikkakuntaa kysytään hakulomakkeella Opintopolussa.

I want to become a Master of Science in Engineering

Master’s degree education in engineering

Through the joint application system, you receive a right to study both the Bachelor’s Degree Programme in Engineering and the Master’s Degree Programme in Engineering. The joint application comprises eight universities and 47 programmes leading to a Master of Science in Technology degree.

You can apply to all these programmes in the joint application system with the same entrance exam. The selection criteria are the same for all universities apart from the thresholds for selection based on school certificate, which vary from one university to another.

You can take the entrance exam in any of the seven exam locations (Espoo, Jyväskylä, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa), regardless of where you are applying. You will be asked for your chosen exam location on the application form in Studyinfo.fi

Katso lisää / Read more

Opiskelijakaupunki Jyväskylä

Mikä tekee kaupungistasi opiskelijakaupungin? Tietenkin laaja valikoima oppilaitoksia, mutta ennen kaikkea ihmiset, opiskelijat itse ja opiskelijaelämä. Lähes joka kolmas Jyväskylän asukas on opiskelija. Täällä Keski-Suomen sulatusuunissa sinut hyväksytään sellaisena kuin olet, puhuitpa mitä murretta tahansa, tai vaikka äidinkielenäsi vierasta kieltä – kuten yhä useampi tekee. Kaupungin 40 000 opiskelijaa muodostavat aktiivisen yhteisön, josta on helppo löytää oma verkostonsa, ystäviä ja sielunkumppaneita. Kaupunki sykkii liikuntaa, kulttuuria ja tapahtumia. Jyväskylässä löydät ainekset sinua kiinnostavaan ja kiehtovaan opiskelijaelämään joka päivä.

Jyväskylä, the student city

What makes your city a student city? A wide range of educational institutions, of course, but above all the people, the students themselves and the student life.

Nearly every third person living in Jyväskylä is a student. Here in the melting pot of Central Finland, you are accepted as you are, no matter what dialect or language you speak. The 40 000 students in the city form an active community, making it easy to find your own network, friends, and soulmates. The city pulses with sport, culture, and events. In Jyväskylä you will find the ingredients for an interesting and appealing student life every day.

Katso lisää / Read more