RASEKO, Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Purokatu 1

21200 Raisio

Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO

Raseko Raision seudun koulutuskuntayhtymä on Varsinais-Suomessa toimiva monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä, jonka tarjontaan kuuluvat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, yksittäiset tutkinnon osat, työvoimakoulutus, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Tuva, ajankohtaisseminaarit sekä muu työelämäyhteistyö.

Rasekolla on ainutlaatuisia oppimisympäristöjä kuten LastenAmis, Fab Lab Raseko sekä Rasekon FoodLaboratory. Digitaalisuudella on merkittävä osuus opetuksessa.

Jatko-opintosuunnitelmat huomioimme tarjoamalla yhdistelmätutkintoa (ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto yhtä aikaa) sekä erilaisia väyläopintoja jo amiksen aikana.

Käytännössä kaikilla opiskelijoillamme, jotka hoitavat opintonsa sujuvasti ja aikataulussaan, on myös mahdollisuus osallistua kansainväliselle työelämäjaksolle.

Tekniikan alalla toteutamme seuraavia koulutuksia

Ajoneuvoalan perustutkinto: automekaanikko, diagnoosimekaanikko, hyötyajoneuvomekaanikko
– Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto: koneautomaatioasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja
– Rakennusalan perustutkinto: talonrakentaja
– Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto: automaatioasentaja
– Teknisen suunnittelun perustutkinto: suunnitteluassistentti
– Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: IT-tukihenkilö, ohjelmistokehittäjä
– Ajoneuvoalan ammattitutkinto, korjaamopalvelun osaamisala
– Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto
– Tuotantotekniikan ammattitutkinto, koneistuksen osaamisala
– Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Perustutkintoihin voi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta hakeutua sekä peruskoulun jälkeisen koulutuksen yhteishaussa keväisin että jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin hakeudutaan jatkuvalla haulla Rasekon www-sivujen kautta.

Katso lisää