LAPPIA Kemi

LAPPIA, Kemi

Tietokatu 2, 94600 Kemi

Lappia ‚Äď Pohjoista elinvoimaa

Lappia tarjoaa käytännönläheistä ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille Lapissa. Lappian toiminta-alue kattaa 30 prosenttia Suomen pinta-alasta. Toimipisteemme ovat Kemissä, Louella Tervolassa, Muoniossa, Rovaniemellä ja Torniossa. Toteutamme monipuolisesti koulutuksia myös muualla Suomessa sekä palvelemme asiakkaita myös rajan yli Ruotsiin ja Norjaan.

Tekniikan alan koulutusta järjestämme Kemissä, Muoniossa ja Torniossa. Mikä on sun valinta?

Opintopolku.fi
Lisätietoa

Lappia on parasta lappia!
#aolappia #munlappia #lappiaonparastalappia

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
LinkedIn

Kemi ‚Äď Suuri pieni kaupunki

Kemi ei ole Perämeren Pariisi eikä Suomen Monaco. Täällä emme yritä olla jotain muuta kuin oikeasti olemme. Kemi on aito peräpohjalainen periksiantamaton ja vähän hullukin kaupunki.

Kemi on rehellisesti sitä, mitä se on: rouhea ja rehti lappilainen pikkukaupunki, ehkäpä ei maailman paras kaupunki, mutta varmasti tavallista parempi paikka asua ja elää, nukkua ja syödä, nauraa ja nauttia. Kemi on takuuvarmasti paras kemiläinen kaupunki maailmassa ja se on olemassa meitä jokaista varten.
Kemi ‚Äď Suuri pieni kaupunki

Lappialla on Kemissä muutamakin toimipiste: Meripuistokadulla toimii sosiaali- ja terveysala sekä hius- ja kauneudenhoitoala, ja Sammonkadulta löytyy puuteollisuus ja logistiikka. Tietokadun yksiköstä löydät mm. meidän tekniikan alat puuteollisuutta lukuun ottamatta: autoalan, laboratorioalan, prosessialan, sähkö- ja automaatioalan sekä tieto- ja viestintätekniikan alan. Vaihtoehtoja on monia, mikä on sun valinta?

Opintopolku

Katso lisää

Laboratorioalan perustutkinto

Laborantti

Opinnoissasi perehdyt laboratorion perustöihin, mittauksiin ja laiteanalytiikkaan, orgaaniseen ja kromatografiseen analytiikkaan sekä bioanalytiikkaan. Opetus toteutetaan luokka- ja työsaliopetuksena sekä työpaikoilla. Pääosa opiskelusta tapahtuu todellisessa laboratorioympäristössä oppilaitoksessa ja teollisuudessa.

Mahdollisia työpaikkoja
‚ÄĘ Tehdas
‚ÄĘ Tutkimuslaitos
‚ÄĘ Julkinen sektori
Lisätietoja

Katso lisää

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessinhoitaja
Biotekniikan osaamisala | Kemianteollisuuden osaamisala | Metallien jalostuksen osaamisala | Paperiteollisuuden osaamisala

Prosessialalla opiskelet tuotannon työvaiheita ja tehtäviä. Tuotantolaitoksissa raaka-aineista valmistetaan terästä, sellua, kartonkia ja paperia.
Alan uusinta teknologiaa hyödyntävät erityyppiset biojalostamot ja biotuotetehtaat, joissa valmistetaan puusta sellua, biotuotteita, bioenergiaa ja -polttoaineita.

Mahdollisia työpaikkoja
‚ÄĘ Teollisuuslaitokset
‚ÄĘ Kaivos-, ter√§s- ja mets√§teollisuus
‚ÄĘ Vesi- ja voimalaitokset

Lisätiedot

Katso lisää

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Automaatioasentaja

Opintoihisi kuuluu sähkö- ja automaatiojärjestelmien asennusta, käyttöä, kunnossapitoa ja huoltoa. Opiskelet perusteet kiinteistösähköasennuksista, automaatioasennuksista, antureista, toimilaitteista, prosessi- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmistä, tietoverkoista ja roboteista. Toimimme laajoissa teollisuusympäristöissä, joissa on tarjolla loistavia koulutus- ja oppisopimuspaikkoja.

Mahdollisia työpaikkoja
‚ÄĘ Teollisuus
‚ÄĘ Prosessi- ja automaatioalan yritykset
‚ÄĘ Energiateollisuus
Lisätietoja

Sähköasentaja

Opintoihisi kuuluu perustaitoja, joita tarvitaan kiinteistöjen sähköasennustöissä, kiinteistöautomaation, tietoverkkojen, hälytysjärjestelmien, teollisuuskoneiden ja -laitteiden, sähköenergian tuotannon, uusiutuvan energiantuotannon menetelmien, jakelun ja siirron sekä kodinkonelaitteiden asennus-, huolto- ja korjaustöissä. Osa opiskelustasi tapahtuu työssä oppilaitoksen urakointikohteissa.

Mahdollisia työpaikkoja
‚ÄĘ Uudis- ja saneerausty√∂maat
‚ÄĘ Teollisuusymp√§rist√∂t
Lisätietoja

Katso lisää

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

IT-tukihenkilö | Tietoverkkoasentaja

Opinnoissasi perehdyt työyhteisön toimintaan ja palvelutilanteisiin, laitteiden ja uusimpien ohjelmistojen hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon. Käytät opiskelussa alan uusinta teknologiaa, kuten valokuituverkkojen rakentamiseen, huoltoon ja mittauksiin liittyviä laitteita ja järjestelmiä.

Halutessasi voit opiskella myös pelituotantoa. Opiskelet myös vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia ryhmissä ja projekteissa.

Mahdollisia työpaikkoja
‚ÄĘ Tietoj√§rjestelmien k√§ytt√∂- ja yll√§pitoteht√§v√§t
‚ÄĘ Tietojenk√§sittelyalan opastus- ja tukiteht√§v√§t
‚ÄĘ Kunta-alan IT-tukipalvelu, tehtaiden IT-yll√§pito
‚ÄĘ Tietoliikenneoperaattorit, teleoperaattorit
‚ÄĘ Elektroniikka- ja s√§hk√∂teollisuus
Lisätiedot

Katso lisää