Tulevaisuuden teknologiat -videosarja

TULEVAISUUDEN TEKNOLOGIAT

Suomalaisissa yrityksissä kehitetään maailmanluokan teknologiaa. Mitkä ovat tulevaisuuden kannalta lupaavimpia teknologioita? Entä millaista osaamista niiden kehittämiseen tarvitaan?

Näissä videoissa tutustumme teknonautti Aron Syrjän johdolla tulevaisuuden teknologioita kehittäviin ja hyödyntäviin yrityksiin sekä oppilaitoksiin, joissa on mahdollista opiskella näiden teknologioiden osaajiksi.

Videot ovat Teknologiateollisuus ry:n tuottamia ja toivomme, että niistä olisi hyötyä esimerkiksi yläkouluissa ja lukioissa. Aiheet pohjautuvat VTT:n visiopaperiin lupaavimmista teknologioista, joissa Suomella on erityistä huippuosaamista ja joihin panostamalla voimme edistää kestävää kasvua maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja teknologioista VTT:n julkaisusta: Lupaavimmat teknologiat

Langattomat tietoverkot

Langattomat tietoverkot perustuvat langattomaan tiedonsiirtoon esimerkiksi 5G- ja 6G-teknologioiden avulla. Ne mahdollistavat teollisuuden pitkälle menevän automatisoinnin ja tekevät tuotannosta kestävämpää, kun asioita tehdään tehokkaammin ja pienemmillä resursseilla.

Tässä videossa Aron käy tutustumassa KONEella siihen, mitä tekemistä langattomilla tietoverkoilla on hissien kanssa. Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa hän tutustuu tietojenkäsittelytieteeseen ja tapaa muun muassa datatieteen opiskelijan Ilarin. Toteutuuko Aronin haave teleporttauksesta?

Langattomien tietoverkkojen kehittämisessä hyödynnetään mm. tietoliikennetekniikan, tietotekniikan, mikroelektroniikan, datatieteen ja koneoppimisen osaamista.

Terveysteknologia

Terveysteknologia on teknologiaa, jota käytetään terveydenhoidossa ja jonka tarkoitus on parantaa terveyttä ja hyvinvointia. Se voi sisältää esimerkiksi laitteita, jotka auttavat diagnosoimaan sairauksia ja seuraamaan terveyttä, tai teknologiaa, jolla voidaan ennakoida ja välttää terveysongelmia.  Esimerkkejä terveysteknologioista ovat mm. ihmiskehon toimintaa mittaavat laitteet, lääkäreitä sairauksien tunnistamisessa auttavat diagnostiset laitteet, lääkeannosjakelulaitteet sekä henkilökohtaiset apuvälineet, kuten kuulolaitteet.

Tässä videossa Aron suuntaa Modulightille Tampereelle. Yritys valmistaa lääketieteellisiä lasereita, joita hyödynnetään mm. diagnostiikassa, syöpähoidoissa ja kuvantamisessa. Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella hän pääsee tutustumaan biolääketieteen ja biotekniikan opintoihin. Saako Aron vastauksen kysymykseensä siitä, kuinka puhdas puhdastiloissa pitää olla?

Terveysteknologian osaajaksi voi kehittyä opiskelemalla esimerkiksi lääketieteellistä tekniikkaa, terveysteknologiaa, sähkötekniikkaa, tietotekniikkaa, biolääketiedettä tai biotekniikkaa.

Turvallisuusteknologia 

Turvallisuusteknologiassa kehitetään ja ylläpidetään järjestelmiä, jotka parantavat ihmisten turvallisuutta ja elämänlaatua sekä auttavat suojautumaan hyökkäyksiltä. Esimerkkejä turvallisuusteknologiasta ovat mm. pääsynvalvonta- ja yksityisyysteknologiat (esim. sormenjälkitunnistimet tai kasvotunnistusjärjestelmät), erilaiset turvalaitteet ja tietoturvapalvelut.

Tässä videossa teknonautti Aron tutustuu tietoturvayritys WithSecureen sekä kyberturvallisuuden opintoihin ja tutkimukseen Jyväskylän yliopistossa. Mitä tekee eettinen hakkeri? Entä mitä tekemistä kyberturvalla on saunan kiukaan kanssa?

Alalla tutkitaan esimerkiksi pääsynvalvonta- ja yksityisyysteknologioita, kvanttikryptografiaa ja kriittisiä kommunikointiratkaisuja.

Turvallisuusteknologian osaajaksi voi kehittyä opiskelemalla esimerkiksi tietojenkäsittelytieteitä, kyberturvallisuutta, turvallisuusjohtamista tai matematiikkaa.

Valmistusteknologia 

Valmistusteknologioiden avulla valmistetaan fyysisiä tuotteita eli ne kattavat laajan joukon erilaisia tuotteiden valmistukseen ja jatkokehitykseen liittyviä teknologioita eri teollisuuden aloilla. Valmistusteknologia sisältää koko ajan enemmän digitaalisuutta. Valmistusteknologioita ovat esimerkiksi 3D-tulostus, CNC-koneistus, robottihitsaus, käsittelyrobotit ja automaattiset nosturit.

Tässä videossa Aron matkustaa Vieremälle Ponsselle tutustumaan metsäkoneiden valmistukseen. Sieltä matka jatkuu Kuopioon, jossa hän tapaa konetekniikan opiskelijoita Savonia-ammattikorkeakoulussa. Onnistuuko Aron 3D-tulostamaan itselleen uuden silmän?

Valmistusteknologioiden osaajaksi voi kehittyä opiskelemalla esimerkiksi konetekniikkaa, koneautomaatiota, robotiikkaa tai tuotantotaloutta.